Suomalaiset sukset ja koulutusosaaminen kiinnostivat Kiinassa
– pohjoiskarjalainen delegaatio vahvisti yhteistyösuhteita

 

Pohjoiskarjalainen delegaatio vieraili kesäkuussa kiinalaisessa Harbinin kaupungissa esittelemässä Pohjois-Karjalan osaamista ja vahvistamassa yhteistyösuhteita ja liikekumppanuuksia. Delegaatio huomioitiin Kiinassa erittäin hyvin: esimerkiksi tapaaminen korkea-arvoisen Heijlongjiangin maakuntajohdon puoluesihteerin kanssa uutisoitiin näkyvästi alueen iltauutisissa, joita on mahdollisuus seurata lähes 50 miljoonalla kiinalaisella.

Matkan järjesti Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteinen Further East from the East (FEFE) -hanke ja mukaan lähtivät mm. maakuntajohtaja Risto Poutiainen, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETIn toimitusjohtaja Risto Hiltunen sekä FEFE-hankkeen yhteistyöyritysten, Maakuntaliiton ja Karelia-ammattikorkeakoulun edustajia.

Delegaatio tapasi vierailun aikana Heilongjiangin maakunnan virkamiehiä, joiden kanssa keskusteltiin jo aiemmin aloitetun yhteistyön kehittämisestä. Puoluesihteerin mukaan alueen haasteena on nuorten työllistyminen ja pysyminen alueella, joten hän toivotti tervetulleeksi erityisesti nuoria työllistävät suomalaiset yritykset.

Suomen ja Kiinan kauppasuhteita vahvistavassa Economic and Trade -messutapahtumassa delegaatio tapasi kiinalaisten yritysten ja organisaatioiden edustajia. Paikalliset koulutusorganisaatiot olivat tyytyväisiä yhteistyöhön, jonka perusteella on jo lähdetty kehittämään alueen ikäihmisten palveluita. Jatkotoiveena oli koulutusyhteistyö, johon kuuluisi esimerkiksi tutkintoja, asiantuntijaseminaareja sekä verkkovälitteistä täydennyskoulutusta.

Erityistä kiinnostusta herätti kiteeläisen KSF Sport Oy:n hiihtotuotteet, joita KETIn Risto Hiltunen esitteli Kiinan seuraavia olympialaisia vuonna 2022 silmällä pitäen.

Matkan aikana vierailtiin useissa paikallisissa hyvinvointialan organisaatioissa ja oppilaitoksissa, sillä matkan järjestäneen FEFE-hankkeen päätavoite on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta Suomessa ja Kiinassa.

Matkalla markkinoitiin myös pohjoiskarjalaisten hoito-, hoiva- ja kuntoutusalan yritysten FEFEn kanssa kehittämää Clinical Study Visit (CSV) -ohjelmaa. Ohjelma on maksullinen vierailupaketti, jonka kautta mm. kiinalaisilla asiantuntijoilla ja yritysten edustajilla on mahdollisuus tutustua suomalaisiin ikäihmisten palveluihin käytännössä. CSV-ohjelman sisällön suunnittelu on pääpiirteissään valmis, ja vuoden 2017 aikana pohjoiskarjalaiset yritykset valmennetaan vastaanottamaan kansainvälisiä vieraita ja esittelemään omaa toimintaansa tuleville ohjelmaan osallistuville delegaatioille. CSV-ohjelman valmentajana toimii Karelia-ammattikorkeakoulu.

Lue lisää FEFE-hankkeesta: http://fefe.karelia.fi/

 

0615 5 some