Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi kaksi vuoden opiskelijaa sekä opiskelijaryhmää

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa on valittu opiskelijoiden ja henkilöstön tekemien esitysten perustella vuoden 2017 opiskelija ja opiskelijaryhmä. Opiskelijakunta POKA organisoi esitysten kokoamisen ja valinta on tehty Karelian henkilöstön ja opiskelijakunnan yhteistyönä. Lukuisien esitysten perusteella valintaryhmä päätyi valitsemaan kaksi vuoden 2017 opiskelijaa sekä opiskelijaryhmää.

Vuoden opiskelijat:

Jukka Juvonen opiskelee sairaanhoitajaksi monimuoto-opinnoissa. Hän on muuttanut perheensä kanssa takaisin kotiseudulleen Pohjois-Karjalaan ja päätynyt vaihtamaan alaa. Jukka on edennyt opinnoissaan erinomaisesti ja pystynyt yhdistämään ihailtavalla tavalla opinnot, perhe-elämän ja muut elämän haasteet. Omien asioidensa ja vastuidensa lisäksi hän on aidosti kiinnostunut myös opiskelijatovereistaan ja luo positiivista opiskeluilmapiiriä ympärilleen.

Metsätalousinsinööriksi opiskeleva Ida-Maria Koponen on hyvin motivoitunut, määrätietoinen ja oma-aloitteinen opiskelija. Myös hänen opiskelumenetyksensä on ollut erinomainen. Hän on kehittänyt osaamistaan määrätietoisesti ja myös varsin rohkeita ratkaisuja tekemällä. Hän tukee koko opiskelijaryhmänsä tavoitteellista opiskelua, tekee hyvää yhteistyötä henkilöstön kanssa ja kantaa aktiivisesti vastuuta.

Vuoden opiskelijaryhmät:

Sosiaalialan koulutuksen neljännen vuoden opiskelijaryhmässä STSNS14A on 17 opiskelijaa, joista kaksi on jo valmistunut. Ryhmä on pysynyt erittäin hyvin koossa ja koko ryhmän opintojen eteneminen on ollut erinomaista ja poikkeuksellisen hyvää. Ryhmässä on hyvä yhdessä tekemisen meininki ja opintojen suorittamisen lisäksi siitä on muodostunut tiivis toisiaan tukeva yhteisö. Erityisen hienoa on myös se, että tästä ryhmästä on löytynyt vastuukantajia myös Karelian yhteisten asioiden hoitamiseen ja korkeakouluyhteisön rakentamiseen.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava Ikäosaamisen koulutuksen syksyllä 2015 opintonsa aloittanut opiskelijaryhmä on koko maassa ensimmäinen ikäosaamiseen keskittyvä koulutus. YAMK-opintoja suoritetaan työn ja muiden elämän haasteiden ohessa ja näistä lähtökohdista tarkasteltuna opintojen eteneminen on ollut erinomaista. Tästä ryhmästä on valmistunut jo viisi opiskelijaa ja monet ovat opintojen myötä edenneet työurallaan. Ryhmän opiskelijapalaute on ollut erittäin hyvää ja opiskelijat ovat pioneeriroolissa olleet aktiivisesti kehittämässä koulutusta. Ryhmän hyvä henki, aktiivinen osaamisen jakaminen ja toisten tuki on auttanut jaksamaan.