Jiri Jormakasta Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden alumni

 

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden alumniksi on valittu vuonna 2014 tradenomiksi valmistunut Jiri Jormakka. Havusport Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Jormakka on osallistunut aktiivisesti Karelia-ammattikorkeakoulun markkinointiin sekä ollut yhteistyössä markkinoinnin opintojaksoilla niin toimeksiantajana kuin luennoitsijanakin.

  • Yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa on ollut aktiivista. Olen saanut hienoja kokemuksia ja paljon oppia yhteistyön ansiosta. Toivottavasti olen voinut antaa vähintään samalla mitalla takaisin Karelia-ammattikorkeakoululle, kertoo vuoden alumniksi valittu Jiri Jormakka.

Vuoden alumni valittiin Karelia-ammattikorkeakoulussa nyt vuonna ensimmäistä kertaa. Henkilöstö ja opiskelijat saivat esittää vuoden alumnia, ja lopullisen valinnan teki Karelian alumnityöryhmä. Vuoden alumni julkistettiin Tikkarinne-kampuksella pidetyissä lukuvuoden 2017 – 2018 avajaisissa.

  • Karelia-ammattikorkeakoulun täyttäessä 25 vuotta halusimme aloittaa täysin uusia perinteitä. Vuoden alumnin valinta on yksi näistä uusista perinteistä. Valintakriteereissä korostuivat muun muassa yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa sekä oman koulutuksen ja ammattikorkeakoulun positiivinen esilletuominen, kertoo rehtori Petri Raivo.

Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta tai niitä edeltävistä oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat. Alumnitoiminnan tavoitteena on kehittää Karelian työelämäläheisyyttä ja tukea opiskelijoiden työelämäyhteyksien syntymistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuksessa asiantuntijaluennoitsijoina, kutsua opiskelijaryhmiä opintovierailulle työpaikalleen, tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, projekteja ja opinnäytetyön aiheita sekä toimia mentoreina ja alan työelämään perehdyttäjinä.

 

alumni2