Ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä –erikoistumiskoulutus käynnistyy Karelia-ammattikorkeakoulussa

 

Ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä –erikoistumiskoulutus käynnistyy Karelia-ammattikorkeakoulussa maanantaina 11.9.2017, kun 12 opiskelijaa aloittaa opintonsa. Erikoistumiskoulutus toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee muutostyön asiantuntijoita uudistuvissa toimintarakenteissa. Erikoistumiskoulutus tuottaa yhdessä työelämän ja asiakkaiden kanssa innovatiivista ja tulevaisuuden ennakointia hyödyntävää osaamista. Koulutuksen tavoitteena onkin pureutua sote-uudistuksen keskeisiin teemoihin: kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin kysymyksiin liittyvään kehittämisosaamiseen.

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja opinnot suoritetaan työn ohessa.