Työniloa ja tuottavuutta moninaisuusosaamisella – Karelia-amk:ssa luotu työkaluja moninaisuuden kehittämiseen

 

Työyhteisön toimivuus on organisaation avaintekijä. Työyhteisöt ovat yhä moninaisempia mm. sukupolvien, perhetilanteen vaikutusten työhön, kulttuuritaustojen, sukupuolen ja seksuaalisuuden, työn muutosten, ajattelu- ja toimintatyylien, terveyden ja työkykyisyyden ja kuormituksen suhteen. Moninaisuuden painopisteet voivat olla erilaisia työyhteisöstä riippuen. Moninaisuuden tunnistaminen ja aktiivinen huomioiminen työyhteisössä edellyttää esimiesten ja työntekijöiden moninaisuustiedon lisäämistä.

- Moninaisuusosaamisen hyödyntäminen osana päivittäistä johtamista on uusi asia ja vasta tulossa työyhteisöjen johtamisen osaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu haluaa olla etujoukoissa kehittämässä tähän liittyvää osaamista ja käytänteitä jokaista toimijaa valtuuttaen, kertoo henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki.

Karelia-ammattikorkeakoulun MONI TOIMII -hanke on tuottanut konkreettisia moninaisuusosaamisen digitaalisia työkaluja esimiehille ja kaikille työyhteisön jäsenille. Työkaluilla on rakennettu jaettua osaamista ja vahvistettu osallisuutta. Nämä digitaaliset työkalut ovat helposti siirrettävissä mihin tahansa muuhun työyhteisöön. Työkalupakki on käytettävissä osoitteessa www.karelia.fi/moni-toimii.

Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut syrjinnästä vapaaseen organisaatiokulttuuriin. Karelia-ammattikorkeakoulu pitää tärkeänä moninaisuuden tunnistamista ja edistämistä koko organisaatiossa. Esimiesten ja työntekijöiden työkalupakki on konkreettinen apuväline moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden maailmaan, jossa korostuvat työyhteisön yhteiset toimintatavat ja välittämisen kulttuuri.

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki, puh. 050 408 7932.

 

keva tagline logo h rgb fi v01