Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminta siirtymässä uusille toiminta-alustoille

 

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun ohjausryhmä päätti huhtikuussa 2018, että Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulutoiminta lopetetaan kevään 2018 aikana. Vaikka maakuntakorkeakoulu on ollut menestystarina, toimintaympäristön muuttuessa maakuntakorkeakoulun toiminta siirtyy uusille toiminta-alustoille edistämään maakunnan korkeakoulutusta, neuvontaa ja ohjausta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Merkittävään osaan on noussut täydennyskoulutus ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnon osat. Tutkintoon johtavia koulutuksia toteutetaan yhä enemmän monimuotoisesti, mikä mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun, kertoo Karelia-ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen.

Koulutusorganisaatioiden yhteisen toiminnan myötä on syntynyt myös erilaisia toiminta-alustoja, joilla edistetään korkeakoulutuksen asioita myös seutukunnissa. Maakunnassa on toiminut jo usean vuoden ja Aikuiskoulutuksen Voima (Aivo), jossa ovat mukana maakuntakorkeakouluverkostossa toimineet koulutustahot. Lisäksi osaamisen kehittämiseen liittyviä ryhmiä ja toimijoita ovat mm. POKAT-ryhmä, Pohjois-Karjalan Kauppakamarin koulutusvaliokunta sekä ELO-ryhmä

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminta alkoi vuonna 2005. Maakuntakorkeakoulun ensisijainen tehtävä on ollut edistää alueellista koulutuksen tasa-arvoa. Maakuntakorkeakoulu on tukenut osaamisen kehittämistä seutukunnissa laajasti niin tutkintoon johtavana koulutuksena kuin täydennyskoulutuksena. Lisäksi maakuntakorkeakoulu on mahdollistanut kuntien ja kehittämisyhtiöiden kanssa yhdessä toteutetut neuvonta- ja ohjauspalvelut. Maakuntakorkeakoulu on edistänyt toiminnassaan myös alueiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Mukana maakuntakorkeakoulun toiminnassa ovat olleet Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöt, lähes kaikki maakunnan kunnat, monet alueelliset yrittäjäyhdistykset sekä kolmannen sektorin toimijat.