Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi vuoden 2017 parhaat opinnäytetyöt

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on palkinnut vuoden 2017 parhaat opinnäytetyöt. Vuosittain järjestettävän Vuoden opinnäytetyö -kilpailun teemana oli tänä vuonna Tulevaisuus nyt. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin innovatiivisia opinnäytetöitä, jotka tarjoavat oman aihealueensa ammatilliseen toimintaan hyötyjä nyt ja lähitulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen parhaana opinnäytetyönä palkittiin tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuneen tradenomi (AMK) Tuomas Kalliolan opinnäytetyö. Kalliolan opinnäytetyö Asiakaspalvelubotin toteutus tarkastelee uusien tekoälymenetelmien hyödyntämistä käytännön botti-sovelluksen suunnittelemisessa ja rakentamisessa yhdistellen toisiinsa tutkimuksellista ja toiminnallista opinnäytetyötä rohkeasti ja menestyksekkäästi. Opinnäytetyön osana toteutettiin älykkään keskustelevan asiakaspalvelubotin prototyyppi kahdella eri kielellä, englanniksi ja suomeksi. Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Proper Oy:lle, joka sai siitä omalle liiketoiminnalleen selkeää lisäarvoa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuoden opinnäytetyöksi valittiin sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suorittaneiden Jaana Hirvosen ja Sari Nykänen-Juvosen opinnäytetyö Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun Sotessa. Työ ajoittuu Siun Soten luomisvaiheeseen ja edesauttaa muistihoitajien verkottumista ja toiminnan alueellista organisoitumista uuden sote-organisaation syntyessä. Opinnäytetyö on tehty Siun Soten toimeksiannosta, ja työllä on myös valtakunnallista vaikuttavuutta. Maanlaajuista julkisuutta työ on saanut muun muassa Muistiliiton koulutustilaisuuksissa ja viestinnässä.

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden opinnäytetyöt valitsi raati, jossa olivat yliopettajat Tuula Kukkonen, Kim Wrange ja Jari Kupiainen. Raadin puheenjohtajana toimi yliopettaja Tarja Kupiainen.