Karelia-ammattikorkeakoululle 440 000 euroa ohjelmistorobotiikan korkeakouludiplomikoulutukseen

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille 2,7 miljoonaa euroa erityisavustusta uusien työelämäosaamista edistävien koulutushankkeiden käynnistämiseen. Kaikkiaan rahoitusta on myönnetty 16 koulutushankkeelle. Näistä Karelia-ammattikorkeakoulun johdolla toteutettava Ohjelmistorobotiikka palveluprosessien automatisoinnissa –korkeakouludiplomikoulutus on saanut 440 000 euron rahoituksen, mikä toiseksi suurin myönnetty rahoitus.

Karelia-ammattikorkeakoulun johtamassa korkeakouludiplomikoulutuksessa vastataan työelämän uusiin osaamistarpeisiin, jotka johtuvat ohjelmistorobotiikasta ja siihen liittyvästä palveluprosessin automatisoinnista. Hanke mahdollistaa ICT-osaamisen hyödyntämisen eri aloilla ja tukee osaajien yhteistyötä ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa.

Syksyllä 2018 alkava koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun ohella koulutusta ovat toteuttamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Myönnetyllä avustuksella edistetään työllisyyttä ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottamista. Tavoitteena on turvata korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja uusintamista kasvavilla toimialoilla.

Ohjelmistorobotiikan asiantuntijatehtävissä toimiville tai sinne hakeutuville ei ennen tätä ole ollut tarjolla täydennyskoulutusta.

Suurin osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista koulutuksista on 30–60 opintopisteen laajuisia tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia. Korkeakouludiplomilla pystytään vastaamaan työelämän tarpeeseen nopeammin kuin tutkinto- tai erikoistumiskoulutuksella.