Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnat syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin on tehty

 

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnat syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin on tehty. Opiskelijavalinnan tulos näkyy hakijalle Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa opintopolku.fi, joten Karelia ei julkaise valittujen opiskelijoiden nimiä verkkosivuillaan.

Karelia-ammattikorkeakoulussa oli korkeakoulujen kevään yhteishaussa mukana 19 koulutusta, joista viisi oli ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Kareliaan tuli yhteensä 5220 hakemusta. Karelian ensisijaiseksi hakukohteekseen valitsi 1685 hakijaa. Opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 10.7.2018 klo 15 mennessä. Mikäli Karelia-ammattikorkeakouluun jää vapaita opiskelupaikkoja, mahdollisesta lisähausta tiedotetaan Karelian verkkosivuilla osoitteessa www.karelia.fi sekä Opintopolku.fi -palvelussa.