Karelia-ammattikorkeakoululle ensimmäinen merkittävä koulutusvientisopimus

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on solminut ensimmäisen merkittävän koulutusvientisopimuksensa. Kiinalaisen Heilongjiang Institute of Technologyn ja sen yhteistyökumppanin Beijing Prepare Educationin kanssa tehdyssä sopimuksessa sovitaan Kiinassa toteutettavasta energia- ja ympäristötekniikan yhteistutkinnosta.

- Yhteistutkinto on osa Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusvientiä.  Tämän sopimuksen valmistelu ja haku on ollut vaativa ja pitkä prosessi, mutta olemme erittäin tyytyväisiä nyt solmittuun sopimukseen. Erityisen merkittäväksi tämän yhteistyön tekee se, että kaksoistutkinto on paitsi meidän omien laatukriteeriemme mukainen myös Kiinan opetusministeriön virallisesti akreditoima. Tällaisia ei ole kovin paljon tarjolla, kertoo rehtori Petri Raivo.

Karelian asiantuntijat vastaavat kolmasosan koko tutkinnon opetuksesta, järjestävät orientaatiojakson Kiinassa sekä kouluttavat kiinalaisia opettajia teemasta riippuen joko Harbinissa tai Joensuussa. Lisäksi Karelia järjestää kiinalaisille opiskelijoille kolmen viikon mittaisen RENEW! InnoCamp talvikoulun Joensuussa. Sopimus yhteistutkinnosta on tehty kymmeneksi vuodeksi. Rehtori Petri Raivo allekirjoitti sopimuksen kesäkuussa 2018 ja yhteistutkinto käynnistyy syyskuussa 2018 Harbinissa.