Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi lukuvuoden avajaisissa opiskelijoita ja työntekijöitä

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on palkinnut vuoden työntekijän, työparin, työtiimin, opiskelijan sekä opiskelijaryhmän. Palkituille työntekijöille luovutettiin kunniakirjat ja lahjakortit tänään lukuvuoden 2018 – 2019 avajaistapahtumassa Ilosaaressa.

Lukuvuoden 2017-2018 työntekijöinä palkittiin vahtimestari Hemmo Luukkainen ja projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen.

Hemmo Luukkainen on todellinen oman alansa ammattilainen ja huipputyyppi muutenkin. Hän työskentelee aina toisia auttaen korostamatta itseään. Hän on helposti lähestyttävä ja käytännön asioissa auttava huippukaveri. Hemmo on työskennellyt työyhteisössä pitkään ja häneltä saa ratkaisun pulmaan kuin pulmaan. Tikkarinne ilman Hemmoa on kuin meri ilman vettä!

Helena Puhakka-Tarvainen on innostuja, joka innostuu niin toisista ihmisistä kuin uusista ideoista ja saa myös muut innostumaan. Hän haluaa kehittää organisaatiota kaikkien parhaaksi ja omaa paljon näkemyksiä ja kehitysideoita. Helena jakaa omaa osaamistaan muille organisaation jäsenille ja auttaa myös muissa projekteissa kuin omissaan. Helenan ajatukset ja into ovat omiaan lisäämään dynaamisuutta ja eteenpäin menoa. Hän tuo Kareliaa esille positiivisessa valossa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Helena on mitä parhain yhteistyökumppani.

Työparipalkinnon saivat projektikirjanpitäjät Sari Erkkilä ja Sissi Pyykönen. Sari ja Sissi ovat projektien taloushallinnon tehokaksikko, joka hoitaa niin projektien kustannusseurannat ja maksatukset kuin Repon käyttöönotonkin vaikka olisi tuhat rautaa tulessa. Heihin voi aina luottaa projektien talousasioissa!

Työtiimipalkinto jaettiin Wärtsilä-kampuksen opinto-ohjaajille: Tuula Asikainen, Pekka Huotari, Riikka Kaasinen, Sanna Kukkasniemi, Johanna Luostarinen, Anne Poutiainen, Pilvi Purmonen, Joni Ranta, Jukka Tulonen ja Janne Väätäinen. Wärtsilä-kampuksen opotiimi on hieno esimerkki siitä, että välttämättä ei tarvitse olla virallinen nimetty tiimi tai työryhmä, vaan henkilöt kokoontuvat oman ammattialansa vuoksi ja vapaaehtoisesti tapaamaan toisiaan säännöllisesti. Toiminta opojen keskuudessa on tasapuolista ja yhdenvertaista. Heidän välillä on vahva kunnioitus toisten työtä kohtaan, voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja avoin vuorovaikutus. Opojen työssä vertaistuen merkitystä myös työhyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta ei voi vähätellä. Wärtsilän opotiimi on hieno esimerkki yhteisöllisyydestä, ammattimaisuudesta ja halusta kehittää omaa työtään.

Vuoden opiskelija –palkinto myönnettiin medianomiksi kolmatta vuotta opiskelevalle Saku Rinkisille. Perustetuissa todetaan, että Saku Rinkinen on menestynyt opinnoissan erinomaisesti ja osoittanut aktiivisuutta myös vapaa-ajallaan osallistumalla Radio Etkon toimittamiseen. Saku on osallistunut aktiivisesti Karelian opiskelijatuutoritoimintaan. Opiskelijatoverit kuvaavat häntä ystävälliseksi, positiiviseksi ja helposti lähestyttäväksi.

Vuoden opiskelijaryhmä –palkinnon sai toista vuotta rakennustekniikkaa opiskeleva ryhmä LTRNS17A. Perusteluissa todetaan, että opiskelijaryhmä on menestynyt opinnoissa erinomaisesti. Ryhmässä on hyvä yhteishenki, joka näkyy myös opiskelijapalautteessa. Opiskelijoiden kesken vallitsee hyvä huumori ja toinen toistaan tukeva, rento ilmapiiri.

avajaiset19