Karelia-ammattikorkeakoulun ja Otsakorpi-säätiön yhteistyöllä edistetään opiskelijayrittäjyyttä

 

William ja Ester Otsakorven säätiö ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat tehneet pitkäkestoista yhteistyötä koulutuksen ja yrittäjyyden edistämiseksi.

  • Säätiö on toiminut Karelia-ammattikorkeakoulun merkittävänä tukijana erityisesti opiskelijoiden kansainvälistymisessä, opettajien jatkokoulutuksen tukemisessa sekä opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työllistymistä tukevien toimintatapojen kehittämisessä. Lisäksi säätiö on lahjoittanut kaksi määräaikaista yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yliopettajan tehtävää, kertoo tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

William Otsakorpi (aik. Lindell) syntyi Kuopiossa 13. joulukuuta 1870. Hän opiskeli Kuopion reaalikoulussa ja suoritti myöhemmin kauppakoulun. Uransa hän aloitti rautatievirkailijana Viipurin- Pietarin rataosuudella. Vuonna 1896 hän siirtyi pankkialalle ja toimi monipuolisissa johtotehtävissä Viipurissa. Hän perehtyi talouteen ja yrittäjätoimintaan ja menestyi liiketoimissaan. William Otsakorpi oli merkittävissä luottamustehtävissä ja osallistui yhteiskunnalliseen toimintaan.

William Otsakorven puoliso Ester Otsakorpi osallistui ahkerasti hyväntekeväisyyteen Viipurin alueella ja vaikutti erityisesti paikallisessa marttatoiminnassa. Lasten kasvitarhatoiminta, naisasia ja rauhanliike olivat hänen sydäntään lähellä. William Otsakorven kuoltua Ester Otsakorpi perusti heidän yhteisen tahtonsa mukaisesti säätiön tukemaan Karjalan kannaksen suomalaisten miesten ja naisten henkistä ja taloudellista kehitystä.

Tänä vuonna 90 vuotta täyttävässä säätiössä on aina ymmärretty koulutuksen ja ammattitaidon merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle. William ja Ester Otsakorven Säätiö tukee ammatillista ja ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ja yrittäjyyttä Kymenlaakson sekä Pohjois- ja Etelä- Karjalan maakuntien alueella.

  • Säätiö myöntää opintolainoja ja apurahoja ulkomaan opintoihin kyseisten maakuntien ammattioppilaitosten ja –korkeakoulujen sekä aikuisopistojen opiskelijoille, kertoo toiminnanjohtaja Mari Kurkan Otsakorpi-säätiöstä.

Lisäksi säätiö tukee edellä mainittuja oppilaitoksia myöntämällä niissä työskenteleville opettajille ammatilliseen kehittymiseen tarkoitettuja apurahoja sekä tukemalla koulutusorganisaatioiden opetustoimintaa ja opetussisältöä kehittäviä hankkeita. Säätiö myöntää myös edullisia lainoja maakuntien pienille ja keskisuurille yrittäjille. Yrittäjyyden merkityksen korostamiseksi säätiö myöntää ajoittain Otsakorven palkintoja.

Kiitoksena tästä pitkäaikaisesta yhteistyöstä Karelia-ammattikorkeakoulu on nimennyt Tikkarinne-kampuksella sijaitsevan pikkuauditorion Otsakorpi-auditorioksi.

otsakorpi kuva2

otsakorpi kuva4