Karelia-ammattikorkeakoulu tehnyt päätökset plagiointitapausten seuraamuksista

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on tehnyt seuraamuspäätökset neljästä tapauksesta, joissa opiskelijan opinnäytetyö on osittain plagiaatti. Viidennen tapauksen selvitystyö on vielä kesken.

Neljästä tapauksesta on nyt valmistunut esiselvitys. Esiselvityksissä on kuultu myös opinnäytetöiden tekijöitä, joista kolme on hyväksynyt esiselvityksen lopputuleman. Näin ollen kolme esiselvitystä johtaa seuraamuksiin ja yksi tapaus lähtee eteenpäin jatkotutkimuksiin.

Esiselvitysten perusteella päätöksiä tuli kolmea lajia. Vakavin sanktio on tutkinnon peruuttaminen, joka viedään hallinto-oikeuteen käsiteltäväksi yhden opiskelijan kohdalla. Kahden muun opiskelijan tutkinnosta alennetaan opinnäytetyön arvosanaa, mikä toteutetaan Kareliassa omin voimin. Neljäs tapaus lähtee jatkoselvitykseen, eli siitä aloitetaan varsinainen, ulkopuolinen tutkinta.

Viimeksi mainittu tapaus on kansallisestikin merkittävä, koska opinnäytetyön tekijä on kiistänyt esiselvitysraportin tulokset. Tämän vuoksi neljännessä tapauksessa edetään varsinaiseen tutkintaan, jonka tekee ulkopuolinen taho. Lopullinen ratkaisu asiaan saadaan siis vasta kevätlukukaudella 2019.

Kaikkiin tutkittuihin opinnäytetöihin lisätään merkintä plagioinnista sekä sähköiseen hakukantaan että opinnäytetöiden arkistoon.

– Jokainen plagiointitapaus on liikaa. Olen pahoillani siitä, että nämä ovat päässeet seulamme läpi, kertoo Karelian rehtori Petri Raivo.

Karelia-ammattikorkeakoulussa estetään plagiointia neljällä eri rintamalla. Ensinnäkin jokaisen opiskelijan pakollisiin kursseihin kuuluu tutkimusmenetelmien opintojakso, jossa käsitellään tutkimusetiikkaa ja tutkimuskäytäntöjä. Toisekseen jokainen opiskelija saa opinnäytetyön ohjauksen yhteydessä kirjalliset ohjeet, joissa on käyty läpi käytännön asioiden lisäksi myös lähdeviittaustekniikka sekä muistutettu ehdottomasta plagiointikiellosta. Kolmannekseen opinnäytetyön tarkastaja käy läpi opinnäytetyön: plagioinnin voi havaita esimerkiksi tekstin tyylilajin muutoksesta tai tarkastaja voi myös tunnistaa kopioidun lähdetekstin sen tunnettuuden vuoksi. Neljännekseen opinnäytetyö syötetään sähköiseen järjestelmään Urkundiin, joka vertailee automaattisesti työtä tuhansiin muihin ohjelman tiedossa oleviin aiheesta kirjoitettuihin teksteihin.

– Silti nämäkään neljä keinoa eivät valitettavasti ole aukottomia. Seulan läpi pääsee silloin tällöin taitavasti tehtyjä plagiaatteja, Petri Raivo kertoo.

Plagiaattitapaukset tulivat Karelia-ammattikorkeakoulun tietoon aktiivisen kansalaistoiminnan ansiosta, ja esiselvitykset käynnistettiin heti.

– Toivottavasti nämä tapaukset toimivat varoittavana esimerkkinä meille kaikille. Toivon, että kukaan ei lankeaisi plagiointiin, sillä kyseessä on kauaskantoinen väärinkäytös. Samalla luotan siihen, että virallisten kanavien tuottamat sanktiot riittävät, eikä sometuomioistuin ryhtyisi jakamaan enempää rangaistuksia, Petri Raivo jatkaa.

– Uskon siihen, että tekijät ymmärtävät tekonsa vakavuuden ja sen surulliset seuraukset ilman enempää julkisuutta.