Karelia-ammattikorkeakoulu kutsuu yrityksiä mukaan Digi2Market-kehittämistyöhön

 

Karelia-ammattikorkeakoulu kutsuu yrityksiä mukaan Digi2Market-kehittämistyöhön. Yrityksille tehdään aluksi ympäristökatselmus, jonka tuloksista/havainnoista saadaan markkinointiviestintään tarinan-kerronnan keinoin uusia sisältöjä asiakkaiden vakuuttamiseksi tuotteen/palvelun kestävän kehityksen mukaisuudesta ja tähän tuodaan visuaalista viestintää tukevia tekniikoita, kuten AR:a (augmented reality).

LUPAUKSET YRITYKSILLE

 • Tukea kestävän kehityksen arvojen mukaiseen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Ymmärrystä kestävän liiketoiminnan hyödyntämiseen yrityksen, tuotteen tai palvelun arvon lisääjänä ja läh-teenä markkinan kasvulle
 • Kasvua yrityksen markkinointiosaamiseen tarinankerronnan keinoin
 • Kokeiluja AR- ja VR-teknologioiden hyödyntämiseen yrityksen markkinointiviestinnässä
 • Mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin ja verkostoihin, esimerkkejä kehityspoluista erilaisissa yrityksissä

KOHDEYRITYKSET

 • Rohkeat ja uteliaat pk-yritykset, joilla on halu ja valmius kestävän kehityksen arvojen mukaisesti kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa ja sähköistä markkinointia uusia viestinnän teknologioita hyödyntämällä
 • Markkinoinnin, viestinnän ja virtuaaliteknologian asiantuntijayritykset
 • Yritysten soveltuvuus ja osallistumismahdollisuudet arvioidaan tarkemmin tapauskohtaisesti
  • AR/VR-kokeiluista tehdään avoimesti saatavilla olevat menetelmäkuvaukset
  • Kehittämistyö on DeMinimiksen alaista tukea

KEHITYSPROSESSI YRITYKSELLE

Ympäristökatselmus yrityksessä ja ympäristömerkkien tunnistaminen Yrityksen liiketoimintamallin tulkinta kestävän kehityksen näkökulmasta Yrityksen markkinointiviestinnän kehittäminen edellisten perusteella AR/VR-teknologioiden kokeilu markkinointiviestinnässä ja vaikuttavuuden seuranta

OTA YHTEYTTÄ:

projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen, puh. 050 597 0882.