Ikääntyvä väestö digiteknologian suuri mahdollisuus

Sirpa Pietikäinen

Tärkeimpien yksityisten ja julkisten palveluiden, tuotteiden ja ympäristöjen tulee olla saavutettavia kaikille. Varmistamalla jokaiselle esteettömän laitteiden käytön ja pääsyn palveluihin kehitämme parempaa ympäristöä ja maailmaa. Tämä on erityisen tärkeä terveysteknologiaa kehitettäessä.

Esteettömyys ei synny itsestään vaan se tehdään yhdessä palveluiden ja laitteiden käyttäjien kanssa. Lähtökohtana tulee olla käyttäjän tarpeet, toiveet ja kokemus. Esteettömyys ei välttämättä tarkoita samoja palveluita tai laitteita kaikille.

Digitaalisen vallankumouksen ansiosta meillä olisi kaikki mahdollisuudet hyödyntää teknologisia innovaatioita esteettömyyden edistämiseksi. Toisaalta IT-teknologian käyttö ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava käyttäjiään positiivisella tavalla.

Terveysteknologiastakin voidaan tehdä huomaamatta hankalaa, jota vain IT-taitajat osaavat käyttää. Silloin huomaamatta päätämme kaikkien muiden puolesta mitä ihmiset tarvitsevat ja tarjoamme samaa kaikille. Meidän voi esimerkiksi olla helpompi ymmärtää lapsen tarpeita, koska olemme itse kokeneet lapsuuden. Mutta minulla on vain välitetty kuva siitä, millaista on olla vaikkapa 80-vuotias ja minkälaisia apuvälineitä arkeen voisin sen ikäisenä toivoa. Avuksi tarkoitettua teknologiaa on rakennettava asiakaskohtaisesti ihmistä kuunnellen, selvittäen jokaisen tarpeet ja toiveet.

Parasta asiantuntemusta käyttäjältä

Laitteiden ja teknologian kehittäminen tehokkaaksi ja asiakkaita palvelevaksi tapahtuu osallistavilla suunnitteluprosesseilla. Paras asiantuntija on laitteiden käyttäjä. Asiakkaan tulee olla kertomassa, minkälaisia toimintoja hän tarvitsee ja minkä hän kokee helppokäyttöiseksi. Hyvä keino saada ihmisten perspektiivi suunniteluun on osallistava suunnittelutapaaminen: ennen laitteen kehittämistä otetaan ryhmä kansalaisia, pikkulasten vanhempia, liikuntarajoitteisia, ikäihmisiä, havainnoimaan informaatioteknistä ympäristöä.

Yhteinen ja osallistava suunnitteluprosessi on välttämätön. Muuten informaatioteknologiasta, jonka tarkoitus on helpottaa arjessa selviytymistä ja lisätä käytettävyyttä voi tullakin suurin eriarvoistaja palveluiden saatavuudessa, käytettävyydessä ja hinnoissa. Tämän suuntaisia esimerkkejä on osittain pankkipalveluiden osalta voinut huomata.

Esteettömyysvaatimukset digitaalisille tuotteille ja palveluille

Vuonna 2015 komissio antoi parlamentille aloitteen direktiivistä tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä. Yksi direktiivin päätavoitteista on luoda yhteiseurooppalaiset esteettömyysvaatimukset ennen kaikkea digitaalisille tuotteille ja palveluille, joihin kuuluvat muun muassa pankkipalvelut, verkkokaupat, puhelimet ja tietokoneet. Tulokset näkyvät hitaasti, koska tuotteiden ja palveluiden uudet esteettömyysvaatimukset koskevat ainoastaan uusia tuotteita; palveluihin niitä sovelletaan viiden vuoden kuluttua.

Direktiivi pitääkin nähdä vähimmäisvaatimuksia parantavana säädöksenä, jolla taataan jokaisen eurooppalaisen oikeudet päästä käsiksi parantuviin palveluihin ja tuotteisiin.  Mikään ei estä meitä kehittämästä julkisia ja kaupallisia palveluita käyttäjälähtöisesti paljon nopeammalla aikataululla.

Ikääntyvä väestö on digiteknologiauudistuksessa mahdollisuus. Terveysteknologialla, joka edistää terveyden etäseurantaa, joka mahdollistaa etäkonsultaation- ja diagnosoinnin on Suomen kaltaisessa maassa suuri potentiaali. Se voi tuoda apua pitkien välimatkojen asettamiseen haasteeseen. Se voi lisätä ikäihmisten itsenäisyyttä, pärjäämiskykyä ja hyvinvointia, joilla on sosiaalisen merkityksen lisäksi myös taloudellinen hyöty. Taloudellinen mahdollisuus piilee myös Suomen johtoasemassa innovaation ja korkean teknologian maana.

Ei ole kyse siitä, etteivätkö eläkeläiset omaksuisi uutta teknologiaa. Monelle jo pidempään eläkkeellä olleelle ystävälleni on arkea napata sosiaaliseen mediaan kuvia ja pitää lapsiin tai lastenlapsiin skypellä yhteyttä. Mahdollisuuteen uuden tekniikan käyttöönottamiseksi pitää aktiivisesti tarttua. Myös ikäihmisten toiveita ja tarpeita täytyy kuunnella teknologiaa kehitettäessä.

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Euroopan Unioni

Artikkelikuva: Michael Cannon. CC BY-SA 2.0.