Vanhuuteen kannattaa varautua

Arja Jämsén

Vanhuuseläkkeelle siirtymiseen liittyy monia käytännön kysymyksiä. On arvioitava tulevaa toimeentulon tasoa, mihin eläke riittää ja mihin ei. Tai esimerkiksi onko tarpeen vaihtaa asuntoa pienempään tai muuten sopivampaan.

Osa muutoksista liittyy eläkeläisen rooliin, mitä ovat uuden elämänvaiheen sisällöt, elämisen mieli ja merkitys. Eläkeläiselämää saattaa olla edessä useita kymmeniä vuosia. Ja siksi on merkitystä sillä, millaiseksi uusi elämänvaihe muotoutuu.

Vanheneminen.fi -sivusto tarjoaa inspiraatiota ja apua eläkeläiselämän ennakointiin. Sieltä löytyy tietoa, linkkejä ja konkreettisia työkaluja hyvään vanhuuteen varautumiseen. Sivulla voi testata, millainen vanhuuteen varautuja itse on. Ja onpa mahdollista tilata myös kirjekurssi, jonka viisi kurssikirjettä tehtävineen auttavat vielä tarkemmin perehtymään vanhuuteen varautumisen osa-alueisiin.

Teema-alueet ovat talous, asuminen, terveys ja hyvinvointi sekä mielekäs elämä. Lisäksi esitellään oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvät toimet ja asiakirjat.

Talousosiossa todetaan se tosiasia, että eläkkeelle jäädessä tulot yleensä laskevat, mutta kulut pysyvät ennallaan. Millaista muutosta ja arjen neuvokkuutta eläkeläiselämä edellyttää? Miten eläkeläinen selviää mahdollisista veloista ja miten rahoitetaan yllättävät menot? Kannatettava suositus on elää kokeeksi kuukausi eläkeläisen tuloilla!

Asumiskulut haukkaavat ison osan eläkeläisen tuloista. Vastaako nykyinen asunto tulevaisuuden tarpeita kokonsa, sijaintinsa, varustelunsa tai esteettömyytensä näkökulmasta? Kysymykset ovat suuria ja vaikeita, sillä asunto on enemmän kuin asunto tai sijoituskohde. Asunto on koti, johon liittyy paljon tunteita ja muistoja. Asumisratkaisut vaativat usein aikaa ja monitahoista pohdintaa.

Mielekäs elämä -osio kannustaa luomaan omannäköistä eläkeläiselämää, jossa elämän mieli ja merkitykset voivat löytyä jokaiselle omanlaisista arjen pienistä iloista. Tärkeää on tuntea kuuluvansa johonkin sosiaaliseen ympäristöön tai yhteisöön. Moni haluaa hyödyttää omaa osaamistaan. Viisas ohje rohkaisee olemaan avoin uusille mahdollisuuksille, sillä ikääntyminen ei ole vain luopumista.

Hyvinvoinnin kokonaisuudesta huolehtimiseen on eläkkeellä aikaisempaa enemmän aikaa ja mahdollisuuksia. Terveys ja hyvinvointi -osiossa ohjeistetaan niin syömisestä, liikkumisesta kuin mielenrauhastakin. Vanha ja armollinen totuus on, että pienet muutosaskeleet kantavat usein pitemmälle kuin äkkinäiset suuret elämäntaparemontit.

Vanhuuteen varautumisessa on äärimmäisen tärkeää hoitaa asiakirjat kuntoon. Edunvalvontavaltuutuksella voit nimetä asioillesi hoitajan, jos et siihen itse jostain syystä pysty. Näin voit varmistaa, että päätäntävalta säilyy sinulla elämäsi loppuun saakka. Edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa on hyvä käyttää asiantuntijan apua, samoin kuin testamentin teossakin. Kolmas tärkeä asiakirja on hoitotahto, joka on hyvä tallettaa Omakantaan.

Varaudu vanhuuteen -sivuston artikkeleiden kirjoittajat ja oppaiden laatijat ovat kaikki oman alansa asiantuntijoita muun muassa Finanssialasta, Takuusäätiöstä ja Muistiliitosta. Kuhunkin kokonaisuuteen liittyy myös vieraskynäartikkeleita, joissa eläkkeelle jo siirtyneet kertovat kokemuksiaan ja oivalluksiaan uudesta elämänvaiheesta.

Varaudu vanhuuteen -sivusto on tuotettu Vanhustyön keskusliitto ry:n hankkeessa. Sivustoa voi suositella sekä ikääntyvien että myös ammattilaisten käyttöön.

 

Teksti: Arja Jämsén, tietokirjailija