Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Fysioterapeutti (ylempi AMK) / Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / 
Terveydenhoitaja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services

Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 40
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Koulutuspaikka: Verkkototeutus

Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Väestön ikääntyminen on moniulotteinen ilmiö, joka koskettaa koko yhteiskuntaa. Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus antaa sinulle laaja-alaista osaamista ikääntymisestä sekä valmiuksia uudistaa ja johtaa palveluja. Koulutuksen perustana ovat pyrkimys ikäystävälliseen yhteiskuntaan (Age Friendly Society) sekä WHO:n määrittelemä aktiivinen ikääntyminen (Active Ageing).

Karelia-ammattikorkeakoulun ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksessa vahvistat valmiuksiasi toimia moniammatillisissa ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta tukevissa tehtävissä sekä vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Sinulla on valmiudet myös yrittäjyyteen. Lisäksi sinulla on näkemystä ja kykyä vaikuttaa ikäystävällisten yhteisöjen, alueiden ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin kehittämis- ja johtamistehtäviin julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Julkiseen virkaan tai tehtävään tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen ylempi korkeakoulututkinto. Tyypillisiä työtehtäviä ja ammattinimikkeitä ovat osastonhoitaja, ylihoitaja, esimiestehtävät ikäihmisten palveluissa, kehittämisasiantuntija, suunnittelija, projektikoordinaattori ja projektipäällikkö.

Opinnot rakentuvat yhteistyössä oman alueesi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Ikäosaamisen Uutiskirje 1/2020

Ikä.NYT ‑verkkojulkaisu