Sairaanhoitaja, monimuotototeutus (erillishaku)

Sairaanhoitaja (AMK)
Innovative Nurse 2 ‑sairaanhoitajakoulutus väljästi asutuille alueille

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja
 (AMK) 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä
Opiskelupaikat: 25
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnoissa hyödynnetään työn opinnollistamista. Opintoja on mahdollista suorittaa osittain työn ohessa.
Opetuskieli: suomi

Koulutuspaikka: Lähiopetus pääsääntöisesti Tikkarinne-kampuksella.
Hakuaika: 11. — 29.1.2021
Koulutus alkaa: 12.4.2021
Hakukelpoisuus: Yleinen AMK-hakukelpoisuus

Opetussuunnitelma

Innovative Nurse 2 ‑sairaanhoitajakoulutus on innovatiivinen sairaanhoitajakoulutus, jossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Se on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka asut tai haluat työskennellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Väljästi asutuilla alueilla sairaanhoitajan osaamisessa korostuvat digitaalisuus (pitkät välimatkat), uudet palveluketjut, itsenäinen päätöksenteko ja suoriutuminen työssä.

Koulutuksessa pätevöidyt sairaanhoitajaksi (AMK), ja osaamisessasi korostuvat esimerkiksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut
  • laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon
  • dokumentoinnin ja sähköiset palvelut
  • uuden teknologian käyttöönoton ja käytön
  • sosiaali- ja terveysalan uuden lainsäädännön soveltamista
  • moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan muiden kumppaneiden kanssa 
  • yrittäjyyttä.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä. Sairaanhoitajan ohella sinusta voi tulla esimerkiksi projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja tai palveluohjaaja.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.
Tutustu koulutuksen esitteeseen (esitteen linkki päivitetään pian)

Opiskelijatarina: Suvi Kuittinen pääsee hyödyntämään Innovative Nurse ‑koulutuksessa opittuja taitoja työelämässä

Verkossa Innovative Nurse ‑koulutuksesta:
- Innovative Nurse (IN) sairaanhoitajakoulutus käynnistyi Kareliassa. ja Innovative Nurse ‑hankkeen opettajia maailmankongressimatkalla Singaporessa. https://vanha.karelia.fi/vasu/category/vasu‑5–2019/
- Kokemuksia sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelun opinnollistamisesta, https://vanha.karelia.fi/vasu/category/vasu‑3–2020/  
- Sairaanhoitajan tehtävä sähköistyy, https://newspool.fi/sairaanhoitajan-tehtava-sahkoistyy/
- Näytöllä osaamista sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnoissa. https://vanha.karelia.fi/vasu/category/vasu‑4–2020/

opintopolku nappi uusi2

Ota yhteyttä:

Riitta Muhonen
riitta.muhonen(at)karelia.fi
+358 50 441 1511

Tarja Ruokonen
tarja.ruokonen(at)karelia.fi
+358 50 371 5096

Koulutus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen. Koulutus toteutetaan soveltuvin osin yhteistyössä Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.