Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Aloituspaikat: 40 (AMK-valintakoe 20, Todistusvalinta 20: ylioppilastutkinto 10, ammatillinen perustutkinto 10)
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus

Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021
Hakeminen > Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Opetussuunnitelma

Energia- ja ympäristötekniikka on tulevaisuutta isolla T:llä. Kyseessä on yksi voimakkaimmin kasvavista teollisuuden ja yritystoiminnan aloista, ja alan asiantuntijaosaamista tarvitaan koko ajan enemmän kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä osaat kehittää yritysten toimintatapoja aiempaa energiatehokkaammiksi ja ympäristöä säästäviksi, suunnitella uusiutuvan energian ratkaisuja ja analysoida ympäristön tilaa.

Työnantajiasi voivat olla esimerkiksi teollisuusyritykset, ympäristöteknologia-alan yritykset, energia- ja vesilaitokset, suunnittelu- ja konsulttitoimistot, jätehuoltoyhtiöt, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot sekä alueiden ympäristökeskukset.

Opintojesi myötä saat valmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan suunnittelu‑, tutkimus‑, tuotekehitys- ja viranomaistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa perehdyt monipuolisesti uusiutuvaan energiaan — sen teknologioihin, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi opit suunnittelemaan energiaratkaisuja erilaisiin kohteisiin pientaloista teollisuusyrityksiin sekä laatimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.