Insinööri, Industrial Management

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Opiskelupaikat (yhteishaku): 40 40 (Online-valintakoe 8, valintakoe Suomessa kampuksella 12, FINNIPS-verkoston valintakoe 6, SAT ‑testi 2, todistusvalinta 12: Finnish Matriculation Examination and International Baccalaureate Degrees 8, Finnish Vocational Upper Secondary Qualification 4)

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 7. — 20.1.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Englanninkielisestä Industrial Management –koulutuksesta valmistunut insinööri on tavoitelluin osaaja kansainvälisissä keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Koulutuksessa yhdistyvät tekniikan, talouden ja johtamisen osaaminen. Pääset hyödyntämään Karelian pitkäaikaisen kokemuksen, sillä Karelialla on yli 100 vuoden kokemus talouden ja 60 vuoden kokemus tekniikan osaajien kouluttajana.

Nelivuotinen tutkinto antaa sinulle vahvan osaamisen älykkäässä tuotannossa (IoT, Lean, robotiikka, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hallinnassa sekä tiimien ja projektien johtotehtävissä. Karelian kansainväliset yrityskumppanit osallistuvat koulutuksen toteuttamiseen eri muodoissa. Alan johtajien tarpeet ja visiot näkyvät sekä opetussisällöissä että tavoissa opiskella.

Kansainvälisten kumppaniemme ansiosta voit opiskella eripituisia jaksoja ulkomailla. Samalla sinulla on mahdollisuus erikoistua sinua kiinnostavaan tekniikan osa-alueeseen.

Valmistumisen jälkeen edistät yritystoimintaa ja ratkaiset ongelmia kansainvälisessä tiimissä koti- tai ulkomailla. Työssäsi kehität uutta liiketoimintaa tai parannat yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta. Työpaikkasi on yrityksessä tai julkisella sektorilla. Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa myös eurooppalaisiin maisteriohjelmiin.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

opintopolku nappi uusi2