Insinööri, talotekniikka

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Aloituspaikat: 40 AMK-valintakoe 19, Todistusvalinta 20: ylioppilastutkinto 10, ammatillinen perustutkinto 10
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus

Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021
Hakeminen > Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Opetussuunnitelma

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä toimit aina kestävä kehitys edellä. Se tarkoittaa, että suunnittelet ja toteutat ympäristöä säästäviä rakennuksia ja energiatehokkaita rakennusratkaisuja.

Opintojesi päätyttyä hallitset taloteknisten järjestelmien kokonaisuuden, sähköturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, lainsäädännön ja viranomaismääräykset. Lisäksi sinulla on lvi-alan suunnittelupätevyyteen vaadittavat tiedot. Tunnet paitsi rakennustuotannon prosessit myös liiketoiminnan periaatteet.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit työllistyvät muun muassa suunnitteluinsinööreiksi, käyttöinsinööreiksi, huoltoinsinööreiksi, myynti-insinööreiksi, tuotantopäälliköiksi ja käyttöpäälliköiksi.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintojesi aikana hankit insinööriosaamista ja ongelmanratkaisussa tarvittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja. Tutkinnossa suuntaudutaan talotekniikkaan ja perehdytään sähkö- ja lvi-alaan, joiden suunnitteluun ja toteutukseen talotekniikan koulutus ja alan työkokemus antavat sinulle auktorisoidun pätevyyden.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.