Kare­lia-shop

Kare­lia-tuot­teil­la ero­tut eduk­se­si!

Kare­lia-tuot­tei­den kau­pan löy­dät kir­jas­tos­ta Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­ta. Tule teke­mään edul­li­sia ostok­sia!

Tuo­te­va­li­koi­ma:

- rep­pu 56 euroa
- hup­pa­ri 40 euroa
- juo­ma­pul­lo 6 euroa
- tuu­bi­hui­vi 7 euroa
- pipo (har­maa tai tur­koo­si) 11 euroa
- kier­re­vih­ko 5 euroa
- lyi­jy­täy­te­ky­nä 1 euro
- avain­kau­la­nau­ha 2 euroa

Kare­lia-tuot­tei­ta voit ostaa kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lun aukio­loai­koi­na.