Kareliassa palataan syksyllä kampuksille korona-rajoitukset huomioiden

Kareliassa palataan syksyllä kampuksille korona-rajoitukset huomioiden

Poikkeuksellisen kevään jälkeen Karelia-ammattikorkeakoulussa valmistaudutaan vaiheittain uuteen normaaliin siirtymiseen. Opetus käynnistyy syksyllä 2020 aiemmin sovittujen aikataulujen mukaisesti niin, että syyslukukausi käynnistyy uusilla opiskelijoilla elokuun viimeisellä viikolla ja jatkavat aloittavat opintonsa pääsääntöisesti syyskuun alussa. Karelia-ammattikorkeakoulussa pyritään palaamaan kampuksille ja normaaliin toimintatapaan kaikilta niiltä osin kuin se on mahdollista.

-  Pyrimme palaamaan mahdollisimman pitkälle normaaliin toimintatapaan, mutta olemme varautuneet korona-epidemian mahdollisesti aiheuttamien rajoitusten jatkumiseen syksyllä 2020. Tämä voi tarkoittaa opiskelijaryhmien koon rajoittamista opetustiloissa, opetusryhmien jakamista, osan lähiopetuksesta muuttamista etäopinnoiksi ja lähiopintojen jakamista klo 8–18 välille, kertoo rehtori Petri Raivo.

Korona-epidemian takia kansainvälistä liikkuvuutta on rajoitettu voimakkaasti. Tämän johdosta aloittavat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat (International Business ja Industrial Management) aloitetaan etäopintona. Myöskään kansainvälistä opiskelijavaihtoa ei toteuteta syyslukukauden aikana saapuvien tai lähtevien opiskelijoiden osalta.

Karelia-ammattikorkeakoulussa seurataan aktiivisesti koronavirustilannetta ja noudatetaan viranomaisten ohjeita. Korona-epidemian mahdolliset toiminnan rajoitukset tarkentuvat kansallisten linjausten ja ohjeistusten päivityksen myötä kesän aikana. Karelia-ammattikorkeakoulu tiedottaa viimeistään elokuussa mahdollisten rajoitusten vaikutuksista koulutuksen toteutukseen