Kestävä energiatalous

Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK) tai Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1 — 2 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 20
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 1 — 2 lähipäivää kuukaudessa

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 18.3. — 1.4.2020

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Ajoitussuunnitelma 2020 — 2021

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään Suomessa lisäämään niin, että sen osuus katta yhä suuremman osan energiankulutuksesta. Tavoitteeseen pääseminen vaatii selkeitä lisäpanostuksia uusiutuvan energian tuotantoon, mikä puolestaan vaatii lisää alan osaamista.

Karelia-ammattikorkeakoulun kestävän energiatalouden insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi sinulla on näkemys kestävän kehityksen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja taito kehittää energia-alaa yritysten ja organisaatioiden johtotason tehtävissä. Samalla hankit valmiudet itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija‑, esimies- ja opetustehtävissä. Tehtäväsi voivat liittyä energian hankintaan ja tuotantoon, energialiiketoimintaan, suunnittelu- ja kehittämistoimintaan tai alan opetukseen. Ilmastonmuutoksen nouseminen kestävyyden keskeiseksi mittariksi synnyttää uusiutuvan energian alalle runsaasti uutta kehitys- ja liiketoimintaa.

Kestävän energiataulouden koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, joten varsinaisia lähipäiviä ei ole. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

opintopolku nappi uusi2