Onnistumisen kokemukset valmennuksessa

 teksti: Mervi Kurula, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Katariina Waltzer, Itä-Suomen yliopisto

Korkeakoulustartti -hankkeen loppupuolella meille avautui mahdollisuus viedä läpi yksi valmennuskokonaisuus kahdestaan. Aiemmin olimme jakaneet vastuita koko hankehenkilökunnan kesken ja saaneet näin jokaisen osaamisen mukaan suunnitteluun. Nyt tehtäväpaketit olivat jo hioutuneet ja hyvät käytänteet kaikkien saatavilla, joten saatoimme keskittyä toteutustapojen viilaukseen ja kokeilla vielä joitain (meille) uusia ideoita. Jälkikäteen voi arvioida, että tutustuimme ryhmään tehokkaasti ja saatoimme seurata ryhmän sisäistä kehittymistä tarkemmalla silmällä kuin aiemmissa valmennuksissa. Ryhmä organisoitui sisäisiin pienryhmiin heti alkuvaiheessa, mikä onkin tyypillistä ulkoa ohjattujen suurryhmien sisällä. Ryhmäläisten vastuullisuus näkyi kuitenkin siinä, että kun joissain kokoontumisissa kokoonpano muuttui, muutettiin pienryhmiäkin joustavasti, eli kukaan ei jäänyt keskusteluissa yksin tai sivuun. Haluaisimme uskoa, että tähän johti osaltaan myös oma toimintamme, organisoimme alkuvaiheessa keskusteluryhmiä niin, että jokainen tapasi kasvotusten ja henkilökohtaisten asioiden äärellä lähes kaikki muut ryhmän jäsenet.

Kokoonnuimme tiloissa, joissa oli mahdollisuus istua, seistä, löhötä ja olla miten itse vain keksi. Tiloissa oli siis varustuksena korkeita ja matalia tuoleja ja pöytiä, sohvia ja Fat Boyt. Vaikka luokkatilat olivat toimivat ja viihtyisät, veimme ryhmän luokkahuoneen ulkopuolellekin. Arvioimme omia vahvuuksiamme kiipeilemällä portaikossa ja pohdimme itsetunnon rakentumista kävelykokouksessa. Molemmista saimme hyvää palautetta.

Toimme työskentelyyn mukaan myös toiminnallisuutta. Otimme mukaan käsillä tekemistä. Ryhmän keskusteluja ja pohdintoja vauhditettiin neulahuovuttaen, joka on mekaanista villan “tikuttamista” rytmikkäästi neulalla. Neulahuovutus toimi vähän samaan tapaan kuin kävelykokouskin, menetelmä on toiminnallinen ja tekeminen mekaanista eikä vaadi juurikaan huomiota, vaan pikemminkin auttaa keskittymään muuhun tekemiseen ja rytmittää ajatustyötä ja keskusteluja.

Käsillä tekeminen tuottaa hyvää oloa mm. laskee verenpainetta, auttaa keskittymään sekä lopputuloksena syntyy konkreettisia käsin kosketeltavia tuotoksia. Tietotyössä on usein vaikeaa nähdä mitä on saanut aikaan. Huovuttaen osallistujille jäi konkreettinen esine muistuttamaan valmennuksen aikana opitusta ja koetusta ja jollekulle se voi olla jännittävässä tilanteessa esim. pääsykokeessa tai haastattelussa “talismaani” joka auttaa keskittymään ja rauhoittumaan. 

kuva: Mervi Kurula

huovutus 300x225 - Onnistumisen kokemukset valmennuksessa

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Valmennus siirtyi sujuvasti verkkoon

teksti: Heli Pesonen, Itä-Suomen yliopisto

”Korona pakotti siis tekemään osan suunnitelmista uusiksi, mutta mahdollisti uudenlaisia toimintoja onnistuneesti” 

Korkeakoulustartti-hankkeen yhtenä valmennusmuotona on Kohti valintakoetta -valmennus, joka toteutettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa kokonaan verkon välityksellä Collaborate-yhteyden kautta vallitsevan korona-epidemian vuoksi. Valmennukseen ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysyttiin sähköpostiosoitteet, joihin heille lähetettiin valmennukseen etäosallistumislinkki.

 

Iloksemme valmennukseen osallistui 25 nuorta eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Kolmen kerran ja kahden tunnin valmennus piti sisällään muun muassa tietoa yhteishausta, yleistä tietoa korkeakoulujen uudistuneista valintakokeista, tukea valinnan tekemiseen ja pääsykoetilanteen jännityksen hallintaan, tietoa oppimisesta ja tavoitteiden asettamisesta pääsykoetta silmällä pitäen sekä erilaisia tehtäviä edellä mainittujen teemojen tueksi. Mukana valmennuksessa oli Joensuun seudun erilaisilta oppijoilta Satu Niiranen kertomassa oppijoiden erilaisuudesta, apuvälineistä sekä ajankäytön hallinnasta. Lopuksi osallistujat saivat kuulla Janne Moilaselta valmennuksen pienryhmätoiminnoista, joissa oli mahdollista prepata valintakoetta varten akateemista tekstin haltuun ottamista sekä tuottamista, englantia ja matematiikkaa.

 

Osallistujien palautteisiin sekä ohjaajien kokemukseen peilaten tällainen valmennus onnistui jopa paremmin verkon välityksellä kuin kasvotusten. Osallistujat olivat todella aktiivisia kyselemään, kommentoimaan sekä auttamaan toisiaan kysymyksissä chat-ruudun kautta. Ajattelimme kasvottomuuden helpottavan ja madaltavan kynnystä sekä valmennukseen osallistumiseen että kysymysten esittämiseen. Valmennukseen pystyi osallistumaan omalta koneelta kotoa käsin, joten matkustamiseen ei myöskään kulunut aikaa. Osallistujia oli koko maakunnan alueelta. Vaikka edellisiinkin valmennuksiin oli mahdollista osallistua etänä, kokonaan verkossa järjestetty valmennus toi suhteessa enemmän osallistujia myös maakunnasta.

 

Kohti valintakoetta -valmennusta edelsi Joensuun Ohjaamon kanssa yhteistyössä järjestetty Kohti Korkeakouluvalintaa, jännittääkö? -tapahtuma. Tähän tunnin mittaiseen tapahtumaan, jossa meillä oli myös nuoria asiantuntijoina kertomassa omista valintakoekokemuksistaan sekä opiskelustaan korkeakouluissa, osallistui paikan päällä 15 henkilöä ja facebookin livestriimin välityksellä mukana oli noin 50 osallistujaa ympäri maakunnan. Epidemia pakotti siis tekemään osan suunnitelmista uusiksi, mutta mahdollisti uudenlaisia toimintoja onnistuneesti. Kiitos kaikille tapahtumaan ja valmennukseen osallistuneille sekä yhteistyötahoille.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Työelämälähtöistä uravalmennusta lukiolaisille

”Oikein hyvä ja tarpeellinen valmennus!”

Työelämä muuttuu valtavaa vauhtia. 70% nuorista työskentelee tulevaisuudessa ammateissa, joita ei vielä ole. Kuinka tukea ja ohjata nuoria lukiolaisia valitsemaan tulevaisuuden koulutus ja ammatti tässä alati muuttuvassa yhteiskunnassa? Mistä uravalmennuksen ja -ohjauksen tulisi ponnistaa ja mitä asioita tulisi nostaa esille, jotta uravalinta nuorilla helpottuisi?

Olemme kiertäneet maakunnan lukioissa valmentamassa ja ohjaamassa toisen vuosikurssin opiskelijoita työelämälähtöisen urasuunnittelun näkökulmasta. Kolme noin 1,5 tunnin mittaista oppituntia ovat pitäneet sisällään sekä työelämä- että koulutustietoutta, valintaprosesseihin ja itsetuntemukseen liittyviä sisältöjä. Urasuunnittelun lähtökohtana on hankkeessa tuotettu ja kehitetty Palaset paikalleen -työmenetelmä, joka pitää koostuu kaikista edellä mainituista elementeistä. Olemme myös kertoneet omat uratarinamme ja tuoneet tätä kautta esille moninaisia polkuja kohti samaa työtä. Omat uratarinamme myös havainnollistavat limittäisten koulutus- ja työpolkujen sekä elämän sattumien ja tapahtumien vaikutukset ihmisen elämänkulussa. Oman itsen tuntemusta ja vahvuuksien löytämistä olemme pitäneet valmennuksen vahvana perustuksena ja urasuunnittelun ytimenä. Valmennuksessa on ollut teoriatietouden lisäksi sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Tämä monipuolinen kokonaisuus on muotoutunut ja hioutunut jokaisen valmennuskerran jälkeen.

Lukiolaisten palautteen perusteella tämänkaltaiselle valmennukselle on tarvetta juuri toisen opiskeluvuoden aikana. Suurin osa palautteenantajista oli sitä mieltä, että he olivat saaneet valmennuksesta kautta lisää tietoa tulevaisuuden työelämästä, omista arvoista ja että itsetuntemus oli lisääntynyt valinnan teon tueksi.

Tämä lukiolaisille suunnattu valmennuspaketti Kohti korkeakouluopintoja tehtävineen on kaikkien käytettävissä ja nähtävillä hankkeen loppuun mennessä. Kiitokset kaikille yhteistyölukioille ja opiskelijoille tiiviistä ja rakentavasta yhteistyöstä!

Mistä oli eniten hyötyä valmennuksessa:

”Siitä että puhutaan siitä mitä vaihtoehtoja jos ei pääse opiskelemaan lukion jälkeen, koska siitä ei ikinä puhuta. Tästä aiheesta voisi vielä enemmän puhua”

”Testeistä, ihan kiva oli saada enemmän tietoa itestään/vahvistaa olemassaolevaa tietoa”

Ruusuja järjestäjille:

”oli innokkaat ja iloiset valmennuksen järjestäjät :)””Tosi mukavat vetäjät, tuli heti sellainen olo että uskaltaa lähteä tekemään juttuja ihan omana itsenään!

Teksti: Heli Pesonen, Itä-Suomblogikuva 300x192 - Työelämälähtöistä uravalmennusta lukiolaisilleen yliopisto, Satu Saarinen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Lähdettiin Lappeenrantaan

Hankkeessa ohjauksen koulutuksen harjoitteluaan suorittava opiskelija Ina Grönlund kirjoittaa oppilaitosvierailuistamme Lappeenrannassa:

Teimme 5.9.2019 valmennukseen osallistuvien nuorten ja muiden kiinnostuneiden kanssa päiväretken Lappeenrantaan. Kohteena meillä oli teeman mukaisesti korkeakouluopinnot, joita tarjoavat Lappeenrannassa ammattikorkeakoulu ja teknillinen yliopisto. Tarkoituksenamme oli saada tietoa molempien korkeakoulujen tutkinnoista, millaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen on mahdollista päätyä ja millaiselta se opiskelijan arki Lappeenrannassa näyttää. Teknillisessä yliopistossa on mahdollista opiskella esimerkiksi energiatekniikkaa, tuotantotaloutta tai kauppatieteitä. Ammattikorkeakoulun tarjonnasta löytyy muun muassa kuvataide, hotelli- ja ravintola-ala ja sosiaali- ja terveysala. Tutkintoja yliopiston puolella on yhteensä kahdeksantoista ja ammattikorkeakoulussa sama määrä.

Aamuvarhaisessa lähdimme köröttelemään bussilla kohti määränpäätämme. Matkalla jaettu päivän teemaan liittyvä tehtävä viritti tunnelmaa bussissa. Osallistujat saivat pohdittavakseen mitkä alat kohteissa kiinnostavat itseä ja millaisiin asioihin toivoisi vastauksia päivän aikana. Osallistujien kiinnostuksen kohteet painottuivat erityisesti kuvataiteeseen, erilaisiin tekniikan aloihin, sosiaali- ja terveysalan tarjontaan ja liiketalouteen. Tietoa haluttiin myös opiskelijan arjesta, pääsykokeista ja työllistymisestä. Myös opiskelutilat kiinnostivat ja näiden esittelyä toivottiin.

”Mitä opintoihin kuuluu? Millaista opiskelu on? Mitkä ovat todistusvalinnan arvosanarajat? Mihin voin työllistyä?” -osallistujia askarruttaneita kysymyksiä.

Saavuttuamme määränpäähän, oli ensimmäisenä vuorossa ruokailu. Tässä samalla saimme hyvän silmäyksen teknillisen yliopiston yhteisiin tiloihin. Hälinää riitti ja moni osallistuja sai varmasti ensimmäisen kosketuksen yhteen oleellisimmista opiskelijajutuista, eli opiskelijaruokailuun. Tunnelma ruokalassa oli rento ja kansainvälinen. Parhaimmillaan opiskelijoita on ollut kampuksella yli kahdeksastakymmenestä eri maasta! Seuraavaksi lähdimme sovittuun tapaamispaikkaan, jossa meidät otti vastaan yksi yliopiston abitiimiläinen ja suuntasimme hänen perässään kohti tiloja, jossa kuulisimme esittelyn.

Abitiimiläisten esitys oli hyvin informatiivinen ja selkeästi kohderyhmälle mietitty. Asiaa oli runsaasti ja saimmekin paljon uutta tietoa yliopiston opintotarjonnasta. Opiskelun arjesta kertovat tarinat hymyilyttivät ja kuuluisa Skinnarilan henki loisti läsnäolollaan. Tiimi kehui vuolaasti miten hieno yhteishenki kampuksella on ja heidän kertomat tarinansa vain vahvistivat tätä. Tietoisku ei keskittynyt vain opiskeluun, vaan oli hienosti sidottu myös työelämään. Lopuksi vielä saimme aikaa esittää kysymyksiä ja moni nuori lähestyikin abitiimiläisiä, jotka olivat valmiina auttamaan.

Ammattikorkeakoulun esittelystä vastasi itse rehtori. Hän kertoi tiiviisti Saimaan ammattikorkeakoulun tarjonnasta ja opiskelusta. Painopiste ammattikorkeakoulun esittelyssä oli kierrokset eri alojen tiloihin. Jakaannuimme kiinnostuksen kohteiden mukaisesti eri ryhmiin ja lähdimme kiertämään tiloja oppaidemme johdolla. Saimme tavata ammattikorkeakoulun henkilökuntaa, jotka kertoivat opettamistaan aineista ja opiskelijoistaan. Saimme myös kuulla Lappeenrannan ja Lahden ammattikorkeakoulujen yhdistymisestä, joka tulee mahdollistamaan joustavamman opintotarjonnan eri yksiköiden välillä! Lopuksi saimme vielä yleissilmäyksen ammattikorkeakoulun yhteisiin tiloihin, kun päätimme kierroksemme kahvin ja makean äärelle ruokalassa.

Kotimatkalla vielä pohdittiin mitä reissusta jäi käteen. Osallistujien kommenteista nousi esiin abitiimin energinen esittely ja opettajien tapaaminen ammattikorkeakoulun puolella. Koulutustarjonnan hyvä esittely keräsi myös kiitosta. Monia askarruttanut opiskelijan arki tuli myös tutuksi abitiimin kertomana ja mitä se opiskelu käytännössä on. Erityisen hyväksi mainittiin myös päivän liikuntasaldon täyttyminen, niin paljon tuli askeleita päivän aikana! Kaipaamaan jäätiin yliopiston tilojen esittelyä ja mahdollisuutta päästä ”tositoimiin”, eli vaikka näkemään joitakin laitteita käytössä. Päivämme oli hyvin uuden tiedon täyteinen ja jokainen osallistuja sai varmasti jotain uutta tietoa Lappeenrannan korkeakoulujen laajasta tarjonnasta. Kiitos vielä Lappeenrantaan!

”Sain paljon uutta tietoa tekniikan aloista!”

”Kaikki tieto oli oikeastaan uutta.”

”Nyt tiedän tarkemmin, mitkä alat kiinnostavat minua!”

”Millaisiin tehtäviin voisin työllistyä.”

”Sain tietää millaista yliopistossa opiskelu on.”

-osallistujien kommentteja päivästä.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

”Suosittelen muillekin”

Hankkeen seuraava Kohti korkeakouluopintoja -valmennusryhmä nuorille alkaa tiistaina 27.8. klo 16 Itä-Suomen yliopiston tiloissa, salissa F210.

Ennen sitä on hyvä hetki katsahtaa menneeseen. Moni valmennuksessa mukana ollut sai kesällä postia korkeakoulusta. Tulosten varmistuttua otin yhteyttä viime kevään valmennuksessa olleisiin ja selvisi, että ilahduttavan moni sai toivomansa opiskelupaikan korkeakoulusta! Onnittelut vielä heille!
Yhtä iloiseksi tulin myös niistä keskusteluista, joissa todettiin, että opiskelupaikkaa ei vielä tällä kertaa tullut, mutta hakijalla on jo nyt selvät suunnitelmat syksyä varten, esimerkiksi opiskelu avoimessa korkeakoulussa.
Voimme todeta, että hankkeen tulokset ovat varsin hyviä! Tavoitteenammehan on, että osallistuja löytää itselleen sopivan korkeakoulualan, johon hakea, tai että hän löytää myös uusia vaihtoehtoja ja reittejä päästä kohti unelmien korkeakoulua.

”Valmennukseen kannatti osallistua”

Keräämme jatkuvasti palautetta osallistujilta ja muokkaamme valmennuksen sisältöä sen avulla. Valmennus rakentuu neljän pääteeman ympärille: itsetuntemus, työelämätietous, korkeakouluopiskelutietous sekä valintojen tekeminen. Lisäksi ennen valintakoetta prepataan mm. pienryhmissä ja harjoitellaan mahdollisia haastattelutilanteita varten. Mitkä asiat siis koettiin hyödyllisiksi edellisessä valmennusryhmässä? Mm nämä asiat saivat kiitosta:

  • Pienryhmissä työskentely
  • Vertaistuki ja sosiaalistuminen
  • Kivaa tekemistä välivuodelle
  • Uudet kaverit
  • Kiinnostavat työpaikkavierailijat

Ja tällaisin kommentein osallistujat kertoivat omista kokemuksistaan:

”Auttoi laajentamaan omia vaihtoehtoja, koska valmennuksessa sai tietoa eri opiskelupaikoista.”

”Löysin alan ja vaihtoehto B:n valmennuksessa, vierailijoiden ja tutustumisten kautta.”

”Hyötyä VAKAVAan valmistautumisessa.”

”Ei mitään huonoa sanottavaa valmennuksesta!”

Saimme siis suorastaan huikean hyvää palautetta, eli osallistujat ovat kokeneet hyötyvänsä valmennuksesta. Näiden palautteiden jälkeen on mukava jatkaa uuteen syksyyn uuden ryhmän kanssa!

 

teksti: Niina Pennanen, projektipäällikkö

 

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Korkeakoulustartti-valmennuksessa sytytellään oivalluksen kipinöitä

valmennusk19 300x225 - Korkeakoulustartti-valmennuksessa sytytellään oivalluksen kipinöitäHankeharjoittelija Päivi Häkkisen mietteitä Korkeakoulustartti-hankkeesta:

Tammikuun alussa hyppäsin mukaan Korkeakoulustartti-hankkeeseen osana ohjausalan harjoitteluani. Kuluneet viikot ovat olleet intensiivinen matka niihin palasiin, joista oma ura- ja koulutusvalinta koostuu.

Parikymmentä nuorta aikuista on tiistai toisensa jälkeen kokoontunut tutkimaan omia lahjakkuuksiaan, kiinnostuksiaan, unelmiaan ja arvojaan. Onpa kokeiltu myös intuitiivista urahaaveista kirjoittamista ja työstetty analyysia omista resursseista.

Koulutus- ja uravalintaan liittyvää päätöksentekoa voi lähestyä siis monesta kulmasta. Pinnan alla on usein kysymyksiä, tunteita ja tekijöitä, joita on hyvä pysähtyä miettimään tarkemmin. Esimerkiksi aiemmat kokemuksemme vaikuttavat siihen, miten paljon uskomme kykyihimme tänään. Joskus meillä on myös haaveita,   joita emme ole uskaltaneet sanoa vielä edes ääneen.

Mutkien kautta oikealle reitille

Nyt, kun yli 30-vuotiaana aikuisopiskelijana muistelen ensimmäistä koulutusvalintaani liki 15 vuotta sitten, tajuan selvemmin, miten vähäisen tiedon varassa ison päätöksen jouduin tekemään. Olisin luultavasti hyötynyt paljon Korkeakoulustartti-valmennuksen kaltaisesta työskentelystä. Vasta ensimmäisen tutkinnon kesken jättäneenä ja työelämässä monta vuotta oman ”uraidentiteettini” kanssa rimpuilleena, heräsin tarkemmin pohtimaan asiaa omien arvojeni ja sisäisen motivaationi kautta.

Prosessin tuloksena päädyin takaisin koulun penkille ja nyt olen taas askelen pari lähempänä omalta tuntuvaa tietä. Samalla olen yhä vakuuttuneempi siitä, että monenlaiset kierrokset ja kaarrokset – harharetketkin kasvattavat ymmärrystä itsestämme ja elämästä ylipäätään. Niin lattean kliseiseltä kuin se kuulostaakin, usein matka on päämäärää tärkeämpi…Tai ainakin vähintään yhtä tärkeä 😉

Mutta vielä on kevättä jäljellä ja monta valmennus-iltaa edessä. Toivottavasti se tarkoittaa myös monta oivalluksen hetkeä ja kipinän syttymistä valmennusryhmässämme!

Teksti: Päivi Häkkinen, hankeharjoittelija ja tuleva ohjausalan osaaja

20190205 valmennusk19 300x225 - Korkeakoulustartti-valmennuksessa sytytellään oivalluksen kipinöitä

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
valmennus1 some 1024x768 - Kohti korkeakouluopintoja -valmennus osallistujien ja ohjaajien silmin

Kohti korkeakouluopintoja -valmennus osallistujien ja ohjaajien silmin

Kohti korkeakouluopintoja on valmennus, jossa 18–29 -vuotiaat pohjoiskarjalaiset nuoret hiovat ryhmän tuella urasuunnitelmiaan, tutustuvat erilaisiin opiskelu- ja työpaikkoihin ja valmistautuvat haluamansa korkeakoulun pääsykokeisiin. Valmennusta vetävät Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteisen Korkeakoulustartti-hankkeen asiantuntijat.

Elokuun lopulla startanneessa valmennuksessa on tutustuttu eri oppilaitoksiin, kuultu uratarinoita ja käyty vierailemassa kiinnostavien työnantajien luona paikan päällä. Lisäksi on pohdittu mm. itsetuntemukseen liittyviä asioita ja mietitty omia vahvuuksia.

Selkeyttä urasuunnitelmiin

Moni valmennuksen osallistujista on paikalla saadakseen selkeyttä urasuunnitelmiinsa.

– Tiesin, että haluan yliopistoon, mutta en tiennyt, mitä haluan opiskella, kertoo tällä hetkellä valtiotieteen opintoja suunnitteleva Meeri Tillonen.

Osa valmennettavista suunnittelee alanvaihtoa. Yksi heistä on rakennusmaalarina toimiva Elisa Liimatta, joka pohtii joko fysioterapeutin tai kirjanpitäjän ammattia.

– Ammattikorkeakoulu on ollut minulle ajatuksen tasolla mörkö, sillä en ole itse uskonut, että osaisin opiskella siellä. Päätin, että nyt otan itseäni niskasta kiinni ja yritän päästä opiskelemaan, hän kertoo.

Monelle osallistujalle merkityksellistä on myös valmennusryhmän tuki.

– Yritän selkeyttää sitä, mihin hakisin. Lisäksi minua kiinnostaa vertaistuki, toteaa Elisa Kontkanen.

Nuoret ovat tyytyväisiä valmennuksen tähänastiseen antiin.

– Tämä on ollut avartava kokemus ja olen saanut hirveästi uutta tietoa. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun mahdollisuudet tulivat uutena asiana minulle, Liimatta sanoo.

– Parasta ovat aktiviteetit, jotka antavat osviittaa omista näkemyksistä. Täällä esitellään monia vaihtoehtoja, joista voi valita, Tillonen kiittelee.

Ryhmästä ideoita ja tukea tulevaan

Syyskuun alussa hankkeeseen mukaan tullut Heli Pesonen on lähtenyt innolla mukaan valmentamaan nuoria. Kohti korkeakouluopintoja -ryhmän lisäksi hän on ehtinyt antaa myös yksilöohjausta.

– Valmennukseen osallistuvien tämän hetkiset elämäntilanteet ovat erilaisia. Kaikilla on kuitenkin sama päämäärä ja suuri halu päästä korkeakouluopintoihin. Toivon, että he saavat sekä valmennuksen että myös toistensa kautta ideoita ja tukea tulevaan, Pesonen sanoo.

Hankkeen projektipäällikkö Niina Pennanen kertoo, että valmennuksesta tehdään nuorten tarpeiden mukainen ja näköinen.

– Nuorten antama palaute ja toiveet ovat meille erittäin tärkeitä. Olemme olemassa nuoria varten ja etsimme yhdessä vastauksia askarruttaviin kysymyksiin.

Pennanen korostaa, miten tärkeää on huomata, ettei nuoren arvo määrity onnistumisen perusteella.

– Toivon, että nuoret muistavat, että he eivät ole yksin, vaan ryhmässä on muita, jotka ovat samassa tilanteessa. Nykyään on monia reittejä omiin unelmiin ja korkeakouluopintoihin, ja välivuosi voi olla nuorelle tärkeä ja antoisa.

Teksti & kuva: Kirsi Taskinen, Karelia-amk

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
valmennus4 1024x768 - Arvot ammatinvalinnan tukena

Arvot ammatinvalinnan tukena

Puheensorina täytti Itä-Suomen yliopiston luokkahuoneen sateisena lokakuun iltana, kun kokoonnuimme jälleen Kohti korkeakouluopintoja -valmennukseen pohtimaan urasuunnitelmia. Vetäjinä toimivat tällä kerralla Korkeakoulustartti-hankkeen asiantuntijat Niina Pennanen Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Heli Pesonen Itä-Suomen yliopistosta.

Tunnelma oli leppoisa ja ilta käynnistyi mukavasti Helin omalla uratarinalla. Oli mielenkiintoista kuulla, miten monen mutkan kautta oma paikka voi löytyä ja miten sattumallakin voi olla vaikutusta asiaan.

Unelma-ammattien plussat ja miinukset

Pian päästiin pohtimaan pienryhmissä omien unelma-ammattien plussia ja miinuksia. Osallistujien unelma-ammattien kirjo on suuri. Nuoria kiinnostavat mm. graafinen suunnittelu, psykologia, hoitotyö, kaupallisen alan ammatit, fysiikan ja kemian ala sekä valtiotieteet.

Monella on mielessään useampia vaihtoehtoja, joten plussien ja miinuksien pohtiminen auttaa tekemään ratkaisuja vaihtoehtojen välillä.

Toiset ovat pyrkineet jo useaan otteeseen opiskelemaan kiinnostavaa alaa, mutta yrityksistä huolimatta opiskelupaikka ei ole auennut. He saavat valmennuksesta apua vaihtoehtoisten suunnitelmien laatimiseen.

Arvojen merkitys tulevassa ammatissa

Elokuun lopulla startanneessa valmennuksessa on tutustuttu eri oppilaitoksiin, kuultu uratarinoita ja käyty vierailemassa kiinnostavien työnantajien luona paikan päällä. Lisäksi on pohdittu mm. itsetuntemukseen liittyviä asioita ja mietitty omia vahvuuksia.

Tällä kerralla illan pääteemana pohdittiin omia arvoja ja sitä, kuinka arvot vaikuttavat opiskelu- ja työpaikan valintaan. Niina esitteli listan, johon oli kerätty erilaisia arvoja kuten vastuullisuus, tyyneys, rohkeus, kohteliaisuus, tehokkuus, onnellisuus, terveys, asiantuntemus ja käytännöllisyys.

Kukin osallistujista valitsi listalta 9 itselleen merkityksellisintä arvoa. Sen jälkeen pohdimme, kuinka tärkeä mikin arvoista on omassa elämässä ja miten hyvin itse toteutamme kyseistä arvoa arjessa.

– Minusta oli kivaa, sillä en ole aiemmin miettinyt arvonäkökulmaa ammatinvalinnassa. Haluan, että tärkeimmät arvot toteutuvat tulevassa ammatissa, yksi osallistujista totesi.

valmennus3 200x300 - Arvot ammatinvalinnan tukena  valmennus5 300x225 - Arvot ammatinvalinnan tukena  valmennus2 some 300x225 - Arvot ammatinvalinnan tukena

Teksti & kuvat:
Kirsi Taskinen, Karelia-amk

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Korkeakoulustartti seminaarisarja 1024x683 - Yhdessä kehittämään nuorten ohjausta

Yhdessä kehittämään nuorten ohjausta

Olen iloinen, että pohjoiskarjalaiset ohjaustoimijat ovat löytäneet hankkeemme! Yhteistyö ja verkostoituminen nuorten ohjaustahojen kanssa on toiminnallemme merkittävää.

Olemme tavanneet tapahtumissa ja saaneet yhteydenottoja ohjaustoimijoilta sosiaalisen median ja perinteisten viestimien välityksellä. Päämääränä on ollut yhteisen tiedon lisääminen ja nuorten ohjaaminen tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Hankkeen valmennukseen on ohjattu nuoria mm. Ohjaamojen ja muiden nuorten palveluiden kautta. Olemme päässeet lukioihin tsemppaamaan abeja ja pohtimaan toisen vuoden opiskelijoiden kanssa oman uran suunnittelua.

Yhteiskehittäminen on yksi tärkeä Korkeakoulustartin toimintatapa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda toimivia ja sovellettavissa olevia työkaluja nuorten parissa työskentelevien tahojen käyttöön, niin lukioihin, Ohjaamoihin, työpajoihin kuin muihinkin nuorten ohjaustoimiin. Ideana on, että voimme yhdessä kehittäen tarjota ohjaustoimijoille räätälöityjä menetelmiä, jotka toimivat juuri heidän nuortensa ohjaukseen. Samalla lisääntyy oma tietomme mahdollisista ohjauksen haasteista ja niiden erilaisista ratkaisuista.

Hanke toimii maakunnallisesti, joten tavoitteenamme on verkostoitua laajasti Pohjois-Karjalan alueella toimivien tahojen kanssa ja tulla tutuksi jokaisessa kunnassa.

Valmennusryhmiä maakuntaan

Suunnitteilla on perustaa nuorten valmennusryhmiä eri puolille maakuntaa, jolloin nuorten mahdollisuus päästä mukaan hankkeen toimintaan tasa-arvoistuu. Valmennuksen toteuttamiseksi teemme yhteistyötä paikallisten ohjaustoimijoiden kanssa. Yhteistyötä tekemällä saamme koottua valmennusryhmän, levitettyä kehitteillä olevaa valmennusmallia ja työstettyä sitä paikallisesti sopivaksi. Valmennusta voidaan toteuttaa alun lähitapaamisten jälkeen myös etäohjauksen avulla.

Maakunnan nuoret ja jatko-opinnot -seminaarisarja

Ohjauksen yhteiskehittämistä jatketaan seminaarisarjassamme Maakunnan nuoret ja jatko-opinnot. Pohdimme yhdessä nuorten kohtaamia haasteita jatko-opintoihin siirtymisessä, ohjauksen keinoja ja lopulta maakunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Sarjan ensimmäinen seminaari järjestetään Joensuussa 27.11. ja sinne ovat tervetulleita kaikki nuorten kanssa toimivat!

Niina Pennanen
projektipäällikkö
Karelia-amk

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
040918avoin 1024x566 - Kohti korkeakouluopintoja -valmennus käynnissä

Kohti korkeakouluopintoja -valmennus käynnissä

Elokuun lopussa käynnistyi Korkeakoulustartti-hankkeen pohjoiskarjalaisille nuorille tarjoama maksuton valmennus. Valmennuksen tavoitteena on pohtia asiantuntijoiden tuella omia uravalintoja, tutustua erilaisiin opiskelu- ja työpaikkoihin sekä valmistautua itseä kiinnostavan korkeakoulun valintakokeeseen.

Kaksi ensimmäistä valmennuskertaa on nyt takana ja noin parikymmentä osallistujaa on ehtinyt jo tutustua toisiinsa ja käynnistää oman urapolun suunnittelun. Valmennuksia vetävät Korkeakoulustartti-hankkeen Niina Pennanen, Katariina Waltzer sekä hankkeen asiantuntijaryhmään tänä syksynä liittynyt Satu Saarinen.

Toisella valmennuskerralla asiantuntijavieraiksi saatiin myös Tiina Juurela Aducatesta ja Mervi Lätti Karelia-amk:sta, jotka kertoivat opiskelumahdollisuuksista avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Osa valmennukseen osallistuvista nuorista aikoo hakea korkeakouluun syksyn yhteishaussa. Heitä varten järjestetään erikseen ylimääräisiä tapaamisia, jotta yhteishaku sujuisi mallikkaasti. Koko ryhmän ohjelmassa on syksyn aikana erilaisia teemaluentoja ja vierailuja työpaikoille ja oppilaitoksiin.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0