Medial­le

Ajan­koh­tais­ta Kare­lias­sa

Kare­lian media­tie­dot­teet ja muut ajan­koh­tai­set tie­dot­teet, kou­lu­tuk­set ja tapah­tu­mat löy­dät etusi­vul­ta.

Kuvat

Kuvia Kare­lian kam­puk­sil­ta media­käyt­töön. Ohje kuvan tal­len­nuk­seen: klik­kaa kuvaa, ja kuvan auet­tua uuteen ikku­naan napau­ta hii­ren oike­aa pai­ni­ket­ta, valit­se “Tal­len­na koh­de nimel­lä…”, tal­len­na. Tämän jäl­keen kuva on käy­tet­tä­vis­sä­si pai­no­laa­tui­se­na. 

Tikkarinteen kampus.
Tikkarinteen kampus dronekameralla kuvattuna.
Wärtsilän kampus.

Kare­lian logot

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun logos­ta käy­te­tään ensi­si­jai­ses­ti väril­lis­tä vaa­ka­ver­sio­ta. Pys­ty­tun­nus­ta käy­te­tään tar­vit­taes­sa käy­tet­tä­vis­sä ole­van tilan mukaan. Logon kaik­ki ver­siot näet graa­fi­ses­ta ohjeis­tos­ta. Jos tar­vit­set ver­sion joka ei ole ladat­ta­vis­sa täl­tä sivul­ta, lähe­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen viestinta[@]karelia.fi. Kir­joi­ta vies­tiin mil­lai­seen käyt­töön logo tulee, niin lähe­täm­me sinul­le sopi­van ver­sion. 
Kat­so täs­tä ohjeet logon käyt­töön: Graa­fi­nen ohjeis­to: Logon ver­siot ja käyt­tö (PDF)

Ohje logo­tie­dos­ton lata­tuk­seen: vie hii­ri tie­dos­to­lin­kin pääl­le ja napau­ta hii­ren oike­aa pai­ni­ket­ta, valit­se “Tal­len­na koh­de nimel­lä…”, tal­len­na ja tämän jäl­keen logo on käy­tet­tä­vis­sä­si.

Net­ti­si­vuil­le ja säh­köi­siin esi­tyk­siin, tie­dos­to­muo­to JPG, RGB

Väril­li­nen logo
Väril­li­nen logo, ammat­ti­kor­kea­kou­lu ‑teks­til­lä
Väril­li­nen logo, Uni­ver­si­ty of Applied Sciences ‑teks­til­lä

Pai­no­käyt­töön, tie­dos­to­muo­to PDF, CMYK

Väril­li­nen logo
Väril­li­nen logo, ammat­ti­kor­kea­kou­lu ‑teks­til­lä
Väril­li­nen logo, Uni­ver­si­ty of Applied Sciences ‑teks­til­lä

Ota yhteyt­tä

Vies­tin­tään liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä ota yhteyt­tä vies­tin­ta (at) karelia.fi