Categories
Ajankohtaista

Medialle

Ajankoh­taista Kareliassa

Karelian media­tie­dotteet ja muut ajankoh­taiset tiedotteet, koulu­tukset ja tapah­tumat löydät etusi­vulta.

Yhteys­henkilö

Yhteys­hen­ki­lömme median suuntaan on viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila, [email protected] ja puh. 050 430 2220.

Kuvat

Kuvia Karelian kampuk­silta media­käyttöön. Ohje kuvan tallen­nukseen: klikkaa kuvaa, ja kuvan auettua uuteen ikkunaan napauta hiiren oikeaa paini­ketta, valitse ”Tallenna kohde nimellä…”, tallenna. Tämän jälkeen kuva on käytet­tä­vissäsi painolaatuisena. 

Tikkarinteen kampus.
Tikkarinteen kampus dronekameralla kuvattuna.
Wärtsilän kampus.

Karelian logot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun logosta käytetään ensisi­jai­sesti väril­listä vaaka­ver­siota. Pysty­tun­nusta käytetään tarvit­taessa käytet­tä­vissä olevan tilan mukaan. Logon kaikki versiot näet graafi­sesta ohjeis­tosta. Jos tarvitset version joka ei ole ladat­ta­vissa tältä sivulta, lähetä sähkö­postia osoit­teeseen viestinta[@]karelia.fi. Kirjoita viestiin millaiseen käyttöön logo tulee, niin lähetämme sinulle sopivan version. 
Katso tästä ohjeet logon käyttöön: Graafinen ohjeisto: Logon versiot ja käyttö (PDF)

Ohje logotie­doston latatukseen: vie hiiri tiedos­to­linkin päälle ja napauta hiiren oikeaa paini­ketta, valitse ”Tallenna kohde nimellä…”, tallenna ja tämän jälkeen logo on käytettävissäsi.

Netti­si­vuille ja sähköisiin esityksiin, tiedos­to­muoto JPG, RGB

Väril­linen logo
Väril­linen logo, ammat­ti­kor­kea­koulu -tekstillä
Väril­linen logo, University of Applied Sciences -tekstillä

Paino­käyttöön, tiedos­to­muoto PDF, CMYK

Väril­linen logo
Väril­linen logo, ammat­ti­kor­kea­koulu -tekstillä
Väril­linen logo, University of Applied Sciences -tekstillä

Ota yhteyttä

Viestintään liitty­vissä kysymyk­sissä ota yhteyttä viestinta (at) karelia.fi