Osaaminen ja sen tunnistaminen

Mitä on osaaminen?

Osaaminen on jonkin asian hallitsemista, minkä kautta mahdollistuu tietynlainen toiminta. Osaaminen on sen tiedostamista mitä, miksi ja miten jokin asia on.

Osaamista syntyy kaikkialla; opinnoissa, työssä, harrastuksissa. Osaamisen tunnistamisen kautta kyky rakentaa opintopolkua ja työuraa vahvistuu. Myös motivaatio valmistumiseen lisääntyy.

Opiskelijan uravalmiuksiin kuuluu kehittää keinoja huomata tilanteet, jolloin saa jotain aikaiseksi sekä keinoja dokumentoida ja arvioida, miten osaaminen kehittyy ja näkyy. Opintojen ja työn sisältöjen ja tekemisen kautta voit pohtia, millaista osaamista ne konkreettisesti tuottivat sinulle. Pohjatyö perustuu itsetuntemukseen. Itsetuntemus koostuu intohimoistasi, persoonastasi, asenteistasi, arvoistasi, verkostoistasi. Samoista asioista työnantaja on sinussa kiinnostunut.

Mikä on minun osaamisaluettani? Miten tunnistan osaamiseni? Suomalaisessa kulttuurissa omasta osaamisesta puhuminen mielletään helposti kehuskeluksi. Tästä syystä omaa osaamistaan voi olla vaikea uskaltaa pukea sanoiksi.

Realistinen oman osaamisen hahmottaminen ja ääneen sanominen ei kuitenkaan ole rehentelyä vaan siihen kannattaa ennemminkin suhtautua turvana ja vahvuutena työmarkkinoilla. Kun itse tiedät mitä osaat ja uskallat sanoa sen muillekin, löytyy sopiva ja mielekäs työkin todennäköisemmin. 

Mistä osaaminen koostuu?

Osaaminen koostuu tiedoista eli faktoista. Se koostuu myös taidoista, esimerkiksi ammatillisista taidoista tai muista yleisistä taidoista kuten oppimiskyvystä, tietoteknisistä taidoista yms. Osaamista ovat myös persoonalliset ominaisuudet kuten kokemus, toimintamallit, ote työhön tms.

Tehtävä 1. Mitä osaamista sinulla on tällä hetkellä?

Tutustu osaamisen osa-alueet -mallikuvioon ja kuvaile omaa osaamistasi tällä hetkellä. Piirrä itsellesi osaamiskuvio mallin mukaan tai listaa osaamisesi.

Lähde: Sujuvat työnhakumarkkinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tehtävä 2. Ominaisuuteni ja vahvuuteni

 1. Millaisia rooleja sinulla on elämässäsi?
  Esim. jonkun lapsi, veli tai sisko, opiskelija, kaveri, ystävä, harrastusporukan jäsen, jne.
  Kirjaa omat roolisi itsellesi ylös.
 2. Minkälaisia ominaisuuksia sinulla on kyseisessä roolissa? (esim. Opiskelija: aktiivinen, täsmällinen, muista huolehtiva, jne)
  Kirjaa ominaisuudet roolin kohdalle.
 3. Valitse ominaisuuksista ne, jotka ovat sinusta sellaisia, joita haluat ylläpitää, säilyttää ja vahvistaa elämässäsi.
  Kirjoita säilytettävät ominaisuutesi vielä ylös.

Lähde: Palaset paikolleen – Vaihtoehdoista valinnoiksi – urasuunnittelun malli ja sen työvälineet. Korkeakoulustartti-hanke 2020.

Persoonallisuus ja itsetuntemus

Omaa asennettaan ja suhtautumistaan asioihin voi pyrkiä muuttamaan, mutta ensin on hyvä tutustua itseensä ja mietittävä rehellisesti kuka on ja mitä haluaa.

Duunitorin artikkelissa (2017) ”Ovatko nämä kymmenen tärkeintä työyhteisötaitoa?” listataan tärkeitä työyhteisötaitoja. 

Tärkeimmät työyhteisötaidot

 1. Vuorovaikutustaidot, erityisesti kuunteleminen
 2. Arvostus ja kunnioitus toiminnan peruslähtökohtana
 3. Avoimuus ja rehellisyys luottamuksen synnyttäjinä
 4. Empatia, kyky asettua toisen ihmisen asemaan
 5. Kyky olla aidosti läsnä tässä hetkessä, kiinnostuneena ja keskittyneenä
 6. Tunneäly, kyky ymmärtää tunteiden merkitys ja hyödyntää ymmärrystä työssään
 7. Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
 8. Käytöstavat, toisten huomiointi sanoin ja elein
 9. Itsereflektiokyky, oman toiminnan itsearvioinnin ja tarkastelun taito
 10. Oppimiskyky, tukee oman osaamisen relevanssin säilyttämistä muutoksessa

Millainen sinä olet työyhteisön jäsenenä ja työntekijänä? Oletko ”väittelijä”, ”sovittelija”, ”puolustaja” vai ”seikkailija”? Vai kenties ”tehokas suorittaja” vai ”innostuva suunnittelija”? Työelämässä itsetuntemus säästää valtavasti aikaa ja turhautumista. Se auttaa ymmärtämään itseä sekä muita ja tuomaan jokaisesta parhaat piirteet ja voimavarat esille.

Lähde: Enneagrammikuvan ja kuvauksien pohjana on käytetty Enneagram Institute of Finland / Marika Borg & Viivi Pentikäinen kehittämää mallia. https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi  

Tehtävä 3. Tee testit 1 ja 2

Pohdi mitä testit kertovat ja tunnistatko siitä itsesi. Millainen on ”työminäsi” testien perusteella? Kuvaile testien tuloksia ja pohdintojasi sen oikeellisuudesta – oletko sellainen omasta mielestäsi? ​Kirjaa pohdintasi itsellesi ylös.

Muita testejä joita voit tehdä: 

Studentumin ammatinvalintatesti
Yrittäjyystesti
AVO-ammatinvalintaohjelma
Mansikkapaikka
Ammatinvalintatesti Duunikone

Lähde: Sujuvat työnhakumarkkinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Vahvuudet

Omien vahvuuksien tunnistamisen alkuun pääset miettimällä, millainen tekeminen sinua innostaa. Heikkouksiin keskittyminen ei tuota yhtä hyvää tulosta kuin vahvuuksiesi tunnistaminen. Vahvuuksien huomaaminen ei poista heikkouksia eikä kiistä niiden olemassaoloa. Se ei tarkoita, että jäisimme tekemään vain sitä, minkä jo osaamme hyvin. Omat vahvuudet voi viedä uusille aloille, sinne, missä niitä ei ole vielä käyttänyt.

Yksi tapa löytää vahvuuksiaan on sen pohtiminen, miten on selviytynyt vaikeista vaiheistaan. Minkä vahvuuksien varassa on silloin päässyt eteenpäin?

Vahvuuksien mukaan toimiminen innostaa ja antaa energiaa. Niitä tunnistaessaan kannattaa tutkia asioita, joihin tuntee vetoa, joihin uppoutuu ja joissa on ollut erityisen taitava.

 1. Huomio: Mihin kiinnität huomiota luontaisesti? Mihin liittyvät asiat esimerkiksi luet lehdestä tai mitä huomaat vieraassa paikassa kulkiessasi?
 2. Nopea oppiminen: Minkä opit vaivattomasti, melkein ensikuulemalta? Nopea oppiminen saattaa olla johtolanka vahvuuteen.
 3. Motivaatio: Mitä asioita teet ihan niiden itsensä vuoksi? Vahva sisäinen motivaatio kertoo useimmiten vahvuuksista.
 4. Ääni ja eleet: Milloin äänesi, kielenkäyttösi ja eleesi muuttuvat energisiksi ja aktiivisiksi?

Tehtävä 4. Tee vahvuustesti https://www.viacharacter.org/survey/account/register. Pohdi testin tulosta ja listaa, mitä vahvuuksia sait testistä?

Tehtävä 5. Katso webinaaritallenne Arvot uratarinan perustana. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekisteröidyttävä sähköpostin avulla. (Momentum-hanke 2021)

Ennakoitavat urapolut alkavat olla historiaa. Yksilöllisiä urapolkujamme kulkiessamme rakennamme omaa, yksilöllistä uratarinaamme. Se on merkityksellinen kertomus siitä, miksi olemme tehneet ja aiomme tehdä tiettyjä asioita. Se, mitä osaamme ja haluamme tehdä, ja mitä haluamme saada tekemisellämme aikaan, muuttuu ajan myötä. Tarinamme elää ja muovautuu, koska kokemuksemme ja mielenkiinnon kohteemmekin elävät ja muuttuvat. Henkilökohtaiset arvomme ovat se stabiili pohja, jonka päälle voi rakentaa oman tarinan hektisessä ja turbulentissakin ajassa, ja yhä kompleksisemmissa toimintaympäristöissä.

Useimmille meistä on helppoa tunnistaa urapäätöksiämme ohjaavia valintoja, kun mietimme, millä alalla tai missä organisaatiossa emme ainakaan voisi olla töissä. Näitä päätöksiä ohjaavat arvomme. Arvot ovat identiteettimme perustaa, ja usein niin vahvoja, että emme edes perustele niitä päätöksentekotilanteissa.

Arvot kertovat, mikä työssä on meille merkityksellistä. Koenko tekeväni oikeita asioita, vaikuttavani, muuttavani maailmaa siten, miten itse uskon olevan tärkeää? Kun tiedämme, mikä on meille pohjimmiltaan tärkeää, pystymme tekemään tietoisia valintoja ja urapäätöksiä. Aina arvomaailmamme ei kuitenkaan ole edes itsellemme täysin kirkas. Miten voisimme paremmin tiedostaa omat arvomme ja tehdä niiden pohjalta tietoisia urapäätöksiä?