Opin­to­jen ohjaus

Opin­to­jen ohjaus

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa saat opin­to-ohjaus­ta opin­to-ohjaa­jil­ta, opet­ta­ja­tuu­to­reil­ta ja ryh­mä­vas­taa­vil­ta sekä opet­ta­jil­ta. Opis­ke­li­ja­tuu­to­rit aut­ta­vat uut­ta opis­ke­li­jaa käyn­nis­tä­mään opin­ton­sa tehok­kaas­ti.

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den ja kam­pus­toi­mis­to­jen hen­ki­lö­kun­ta antaa myös neu­vo­ja ja ohjaus­ta kai­kis­sa opis­ke­luusi liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta on saa­ta­vil­la koko opis­ke­lua­jan.