Categories
Ajankohtaista

Eemil Räsänen: IV-asenta­jasta insinööriksi

eemil

Eemil Räsänen
talotek­niikan opiskelija

Olen toisen vuoden talotek­niikan insinöö­rio­pis­kelija Kareliasta. Hakeuduin Kareliaan ammat­ti­tu­kin­nolla, ammat­ti­ni­mik­keenäni IV-asentaja. Talotek­niikan valitsin, koska se liittyy omaan ammat­tiini: Jotain tietoa löytyi jo ammat­ti­kor­kea­kouluun tultaessa.

Karelian opinnoissa parasta on ongel­man­rat­kai­se­minen: Kun porukassa saa pulmat selvi­tettya niin tulee onnis­tunut olo. Mielen­kiin­toi­sinta on piirtä­minen, koska siinä pääsee näyttämään oman käden jäljen 3D-ohjelmien avulla. Meillä Kareliassa on mukava oppimi­sil­ma­piiri, teemme paljon töitä yhdessä eikä ketään jätetä yksin. Suosit­telen talotek­niikan alaa ihmisille jotka haluavat olla mukana tulevai­suuden rakentamisessa.

Joensuu kaupunkina on täydel­linen paikka opiskella, koska tapah­tumia ja aktivi­teetteja on paljon, tekeminen ei todel­lakaan lopu kesken. Joensuun Elli tarjoaa uusia asuntoja edulliseen hintaan Joensuussa opiskeleville!

Lue lisää talotek­niikan opinnoista>>