Categories
Ajankohtaista

Iira Lintu: Parhaat kokemukset syntyvät, kun heittäytyy mukaan seikkailuun

Iira Lintu, fysio­te­ra­peutti (AMK), Terveydenhoitajaopiskelija

Lukiossa oli monia sellaisia aineita, jotka minua kiinnos­tivat ja edelleen tuntui hanka­lalta selvittää, että mitähän sitä lähtisi opiske­lemaan. Historia, yhteis­kun­taoppi, terveys­tieto, ainakin nämä olivat mieluisia aineita. Kaiken kaikkiaan opiskelu lukiossa oli muutenkin mulle mieluista, olen aina tykännyt opiske­lusta. Muistan että vierai­limme lähikau­pungin korkea­kou­luissa, yliopis­tossa ja amk:ssa.

Kuitenkin yksi kurssi muutti hieman suunni­telmia sen suhteen mitä tekisin lukion jälkeen. Kurssin nimi taisi olla ”turva­kurssi”, kurssilla vierai­limme muun muassa pelas­tus­lai­tok­sella ja Kontio­rannan varus­kun­nassa. Kipinästä jatko­ja­lostui päätös inttiin lähtemisestä.

iira fb mainos

Kun valko­lakki päähän napsahti alkoi aamujen laske­misen vuoro. Intti alkoi vajaan kahden kuukauden päästä lakkiai­sista heinä­kuussa. Vuosi vierähti armeijan palve­luk­sessa ja kotiuduin reservin vänrikkinä seuraavan vuoden heinä­kuussa. Tästä aihees­tahan voisi kirjoittaa vaikka kokonaisen kirjan, mutta jääköön nyt tämän postauksen osalta aiheen käsittely tähän.

Kuitenkin armeija ei pelas­tanut siltä, että edelleen oli hakusessa se tulevai­suuden ammatti. Tässä vaiheessa minulla oli jo selkeästi tiedossa, että ihmisten parissa haluan tehdä töitä, yksinäinen puurta­minen ei niinkään kiinnos­tanut. Sattuman kautta päädyin hakemaan myös fysio­te­ra­peu­tiksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Muistan kun menin pääsy­ko­keisiin armei­jasta suoraan kurkkusa­laat­ti­ver­meissä ja jännitti niin pirusti. Vielä ennen kotiu­tu­mista armei­jasta sain kirjeen kotiini, jossa kerrottiin että minut on valittu opiskelemaan.

Uusi elämän­vaihe armeijan jälkeen alkoi nopeasti, sillä kotiuduin heinä­kuussa, ja jo syyskuun alussa olin koulun penkillä. Sitä ennen olin ehtinyt löytää asunnon ja muuttaa Joensuuhun.

Opiskelun ensim­mäinen vuosi oli mielestäni hämmentävä. Osaltaan tämä johtui varmasti siitä, että ensim­mäinen työhar­joit­te­lumme oli vasta toisen vuoden syksyllä. Ensim­mäinen fysio­te­ra­piao­pin­tojen aikai­sista wow-kokemuk­sista oli, kun menin työhar­joit­teluun Austra­liaan ja toinen kun menin fysio­te­ra­piao­pin­tojen viimeiseen työhar­joit­teluun silloiseen Paiholan psykiat­riseen sairaalaan. Paiho­lassa harjoit­te­lussa ollessani koin jonkin­laisen valais­tu­misen. Olin aina ollut kiinnos­tunut mielen­ter­veyteen liitty­vistä asioista ja erityi­sesti sairauk­sista ja niiden hoitamisesta.

Aloitin työnhaun jo ennen valmis­tu­mista. Tuossa vaiheessa ajattelin, että ihan sama minne pääsen töihin kunhan vaan pääsen. Tällä menta­li­tee­tilla hain raivoi­sasti töitä joka puolelta Suomea. Eräänä päivänä Inarin kunnan terveys­kes­kuk­sesta tuli puhelu, joka osoit­tautui työhaas­tat­te­luksi. Puhelu kesti noin 15 minuuttia ja ajattelin, että eihän tuon perus­teella kukaan varmasti voi minua palkata töihin. Toisin kuitenkin kävi ja minut valittiin fysio­te­ra­peutin määrä­ai­kaiseen sijaisuuteen.

Siinä vaiheessa kun olin pakannut pienen autoni kattoa myöten täyteen tavaroitani ja edessä oli 980 kilometrin ajomatka mietin mielessäni, että mihin­köhän olen nyt lähdössä. Muistan myös googlet­ta­neeni missä Inari sijaitsee ja vasta silloin tajusin, että nyt mennään sitten kyllä aika kauas kotoa. Sain Ivalosta työsuh­dea­sunnon. Olin vuoden Ivalossa töissä ja näin jälki­käteen speku­loituna tuo vuosi Pohjois-Lapissa on varmasti tähän asti elämäni ikimuistoisin.

Kuitenkin jo tuolloin minusta alkoi tuntua, että haluan tietää lisää terveyteen liitty­vistä asioista ja sairauksien hoita­mi­sesta laajemmin. Ivalossa vietetyn vuoden jälkeen palasin takaisin kotoisaan Joensuuhun ja tein töitä Ilomant­sissa yksityi­sessä fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sessä. Päätin hakea opiske­lemaan tervey­den­hoi­ta­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Opintoja on takana nyt lähes 1,5 vuotta, enkä voisi olla tyyty­väi­sempi tähän tilanteeseen.

Ylävi­tonen siulle, joka jaksoit lukea tänne asti! Miun tarinan opetus on ehkä se, että asiat ei välttä­mättä koskaan mene niin kuin suunnit­telisi, mutta ainakin miun elämän parhaat kokemukset ovat syntyneet, kun on vaan heittäy­tynyt mukaan seikkailuun.

Lue lisää fysio­te­ra­peutin koulutuksesta>>

Lue lisää terveyhdenhoitajakoulutuksesta>>