Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Lau­ri Tukiainen

Yrit­tä­jyys on moniosaajuutta 

Lau­ri Tukiai­nen, restonomiopiskelija

Tutus­tu mat­kai­lun koulutukseen >