Categories
Opiskelijatarinat

Media­no­mio­pin­noissa olen löytänyt suuntani

Ninni Mähönen, medianomiopiskelija

Ninni Mähönen katsoo kameraan.

On ollut siistiä huomata, että opiskelu on oikeasti super­kivaa ja mielen­kiin­toista, kunhan löytää sen oman alan. Minusta tuntuu että, tämä on minun juttuni ja olen menossa oikeaan suuntaan.

Lukion jälkeen tiesin, että haluan opiskella viestintää ja media-alaa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun päädyin kahden välivuoden jälkeen. Yhteis­hakua tehdessäni laitoin Karelian media­no­mi­linjan kolman­neksi vaihtoeh­doksi samalla ajatellen, että pääsen varmasti ensim­mäiseen hakukoh­tee­seeni. Toisin kuitenkin kävi ja päädyin ottamaan paikan vastaan täältä Kareliasta.

Kaikki oli fuksi­vuotena vielä niin uutta ja jännit­tävää. Nyt toisen vuoden media­no­mio­pis­ke­lijana koen olevani itsevar­mempi ja tietäväni jollain tasolla, mitä tulevai­suu­dessa haluan. On ollut siistiä huomata, että opiskelu on oikeasti super­kivaa ja mielen­kiin­toista, kunhan löytää sen oman alan. Minusta tuntuu että, tämä on minun juttuni ja olen menossa oikeaan suuntaan. Opiskelun ohella olen päässyt jo kuvaamaan asiak­kaille töitä ja tekemään eri projek­teihin sisältöä. Kaikkein hienointa tässä on se, että olen oppinut niin paljon ja onneksi tulen vielä oppimaan.

Suosit­telen Karelian media­no­mio­pintoja kaikille, jotka ovat aidosti kiinnos­tu­neita mediasta, haluavat viestinnän ammat­ti­lai­seksi ja haluavat valmistua media-alan moniosaajaksi.