Opiskelijavalinnat ja valintakokeet

AMK-tutkinnot, päivä- ja monimuotototeutus

Todistusvalinta

Todistusvalintaa käytetään syksyn 2020 yhteishakujen valintatapana. Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon (suoritettu 1.8.2015 jälkeen) perusteella. Koulutuskohtaiset todistusvalinnan pistemäärät löytyvät Opintopolusta. Valitse haluamasi koulutus, sitten hakeminen –> valintaperusteet.

Karelian englanninkielisissä koulutuksissa, International Business ja Industrial Management, todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon ja kansainvälisen ylioppilastutkintojen (International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) ja Reifeprüfung (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)) perusteella. Lue lisää.

AMK-valintakoe

Toisena valintatapana käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Hakulomakkeella hakja valitsee itselleen sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Huom. tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa.

AMK-valintakoe järjestetään 26. — 29.10.2020. Kareliassa valintakokeen voit tehdä joko tiistaina 27.10. tai keskiviikkona 28.10.2020.

Valintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla tietokoneella valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tietokoneen tulee täyttää vähimmäisvaatimukset. Ennen koetta ohjeisiin tulee tutustua sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tulee anomus ja liitteet toimittaa 23.9.2020 klo 15.00 siihen ammattikorkeakouluun, jossa hakija tekee valintakokeeen. Hakemuslomake löytyy ammattikorkeakouluu.fi ‑sivustolta.

Valintakurssi

Ei käytössä syksyn yhteishaussa.

Oma valintakoe

Ei käytössä syksyn yhteishaussa.

Englanninkielisten koulutusten valintatavat

Englanninkieliset koulutukset eivät ole syksyn yhteishaussa.

YAMK-tutkinnot

Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen

Ei syksyn yhteishaussa.

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen

Ei syksyn yhteishaussa.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Ei syksyn yhteishaussa.

Teknologiaosaamisen johtaminen

Ei syksyn yhteishaussa.

Kestävä energiatalous

Ei syksyn yhteishaussa.

Lisätietoja: hakijapalvelut at karelia.fi