Categories
Uutiset

OPOtreffit 2022

Ajankoh­taista Kareliasta ja korkea­kou­lujen yhteis­hausta 2023

Perjantai 7.10.2022 klo 8.30 – 12.00
Tikka­rinne-kampus, E-talo, Pikkuauditorio

Ohjelma

8.30 – 9.00 Kahvi 

9.00 – 9.15 30-vuotias Karelia: Ajankoh­taiset kuulu­miset, vararehtori Pekka Auvinen 

9.15 – 10.00 Ajankoh­taista ohjauk­sessa – keskustelu: Tämän päivän haasteet korkea­kouluun ohjaa­mi­sessa?
Koordi­noivat opinto-ohjaajat Päivi Putkuri ja Janne Väätäinen 

10.00 – 10.30 Uusia koulu­tuksia Kareliassa
Degree Programme in Infor­mation and Commu­nication Technology, opinto-ohjaaja Joni Ranta
Toimin­ta­te­ra­peutti, opinto-ohjaaja Tarja Pesonen-Sivonen

10.30 – 10.45 TARMO­laisten tauko­jumppa,  TARMOn opiskelijat 

10.45 – 11.15 Yhteishaut 2023, hakukoor­di­naat­torit Auli Karja­lainen ja Kirsi Kukkonen 

11.15 – 11.45 Tulevai­suuden työ – Opiske­li­joiden uudet oppimi­sym­pä­ristöt, esitte­ly­kierros ja esimerkkejä,  projek­ti­pääl­likkö Päivi Sihvo 

11.45 alkaen Lounas ravintola Solinassa


Pysäköin­tiohjeet 
Kampus­kartta 
Ravintola Solina