Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys

Seksuaalisuus nähdään terveyden ja hyvinvoinnin yhtenä elementtinä, jota tulee huomioida esimerkiksi toimenpide- tai hoitotilanteissa. Seksuaaliohjauksessa kohdataan asiakas kokonaisvaltaisesti, seksuaalisena olentona. Osaamiskokonaisuudessa perehdytään seksuaaliterveyteen, joka sisältää yksilön kehollisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhteessa seksuaalisuuteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Seksuaaliterveyden perusteet 5 op >>
Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5 op >>
Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5 op >>


Kenelle
Opetus- ja kasvatusalan työntekijöille, nuorisotyöntekijöille, järjestötyöntekijöille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kaikille niille, joiden työhön liittyy seksuaalikasvatusta tai seksuaaliterveyden edistämistä.

Opintojen jälkeen
Osaat seksuaalisuuden sekä sukupuolen moninaisuuden käsitteistöä sekä tiedät perusasiat seksuaalianatomiasta ja -fysiologiasta. Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelussa ja arvioinnissa, sekä tunnistat seksuaalisuuteen liittyviä kehityshaasteita elämänkaaren eri vaiheissa. Saat valmiuksia kohdata erilaisissa elämänkriiseissä olevien asiakkaiden kysymyksiä seksuaalisuteen liittyen.

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.