Uudistuva johtajuus

Nykyajan työelämä vaatii erilaisia otteita myös johtamiseen ja johtajuuteen. Esimiehen rooli on muuttunut suorittamisen valvojasta yhä enemmän onnistumisten valmentajaksi. Uudet roolit edellyttävät uusia taitoja. Osaamiskokonaisuudessa perehdytään valmentavaan ja kestävään johtamiseen osana organisaation ja henkilöstön kehittymistä ja kehittämistä, sekä viestinnän merkitykseen tiimin onnistumisessa ja innostumisessa.

Kenelle
Opinnot soveltuvat tiiminvetäjälle, työnjohtajalle tai asiantuntijasta esihenkilöksi siirtyvälle sekä esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen avuksi. Kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille sekä rekrytointiprosessiin osallistuville.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät valmentavan ja kestävän johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa. Osaat kannustaa ja motivoida henkilöstöä kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä. Tunnistat onnistuneen muutoksen edellytykset ja muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle. Osaat hahmottaa esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla. Opit sellaisia viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään.

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.