Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­ja ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Hae nyt Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­ja ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seen!

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­ja (30 op) — eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus perus­tuu työ­elä­män tar­pee­seen ja vas­taa kan­sal­li­ses­ti ase­tet­tui­hin pal­lia­tii­vis­ta hoi­toa kos­ke­viin suun­ni­tel­miin ja tavoit­tei­siin.

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don kan­sal­li­nen kehit­tä­mi­nen edel­lyt­tää moniam­ma­til­lis­ta eri­tys­osaa­mis­ta, jota täl­lä val­ta­kun­nal­li­sel­la eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sel­la tuo­te­taan. Samal­la var­mis­te­taan poti­laan hoi­toon osal­lis­tu­vien ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sen laa­tu ja val­ta­kun­nal­lis­ten laa­tu­kri­tee­rei­den toteu­tu­mi­nen siten, että B ja C ‑tason pal­lia­tii­vis­ta hoi­toa toteut­ta­viin yksi­köi­hin oli­si saa­ta­vis­sa pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­joi­ta.

Lue lisää kou­lu­tuk­ses­ta ja hae 30.9.2019 men­nes­sä.