Sairaanhoitaja, monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja
 (AMK) 
Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat, kevään 2021 yhteishaku: 50 (AMK-valintakoe 24, Todistusvalinta; ylioppilastutkinto 10, ammatillinen perustutkinto 15
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Opinnot järjestetään monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 5 — 10  päivää kuukaudessa. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua, ryhmässä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain työn ohella, mutta pitkät harjoittelujaksot vaativat välillä kokopäiväistä opiskelua.
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus

Hakuaika: Kevään yhteishaku 17. — 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet, kevät 2021

Syksyn hakuaika: 2.9. — 16.9.2020

Hakeminen > Valintaperusteet, syksy 2020

Opetussuunnitelma

Väestön ikääntyminen näkyy suoraan sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonaisvaltaisempaa, ja asiakkaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoitotyöstä on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajan ohella sinusta voi tulla esimerkiksi projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja tai palveluohjaaja.

Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Opinnoissa korostuvat hyvä työmoraali sekä eettiset ja ammatilliset päätöksentekotaidot. Opinnoissa pääset opiskelemaan Simula ‑simulaatioympäristössä ja sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja tai harjoittelua myös Voimala ‑oppimisympäristössä. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2