Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Fysioterapeutti (ylempi AMK) / Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / 
Terveydenhoitaja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services

Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 1 — 5 lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi omaehtoista opiskelua,
etätehtäviä ja verkossa tapahtuvaa ohjausta.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Koulutuskalenteri 2020 — 2021

Opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan uudistus tarkoittaa monen muun asian ohella sitä, että sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää osaajia, joilla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittämisestä.

Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle valmiuksia hallita omaa asiantuntijuusaluettasi, ymmärtää muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä ja ymmärtää, mitä kokonaisuus tarkoittaa kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta. Koulutuksessa painotetaan erityisesti lähijohtamista.

Karelia-amk:n sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto, ja se luo edellytykset toimia erilaisissa johtamisen ja kehittämisen tehtävissä niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat muun muassa kehittämispäällikkö, palvelupäällikkö, osastonhoitaja, ylihoitaja, hoitotyön johtaja, suunnittelija, sosiaalipäällikkö, projektikoordinaattori, projektipäällikkö, opettaja ja erilaiset johtamistehtävät,

Opinnot rakentuvat yhteistyössä työelämän kanssa, ja koulutuksen tavoitteet ja sisällöt kytkeytyvät työhösi ja johtamis- ja kehittämisasiantuntijuutesi kasvamiseen. Opiskelu tapahtuu työn ohella. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

opintopolku nappi uusi2