Sosionomi, monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 50 (AMK-valintakoe 25, yo-todistusvalinta 15, ammatillinen todistusvalinta 10)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Lähiopetusviikko noin kerran kuukaudessa. Muutoin etäopiskelu.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 2.9. — 16.9.2020

Valintaperusteet, syksy 2020

Opetussuunnitelma

Sosiaalipalvelut uudistuvat, ja tarve alan asiantuntijoista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena sosionomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaalipalvelujen kehittämisen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Sosionomina voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille muun muassa varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosionomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Sosionomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosionomeja toimii muun muassa sosiaaliohjaajina, palveluohjaajina, perhetyöntekijöinä, päivätoiminnan ohjaajina, asumispalveluyksikön ohjaajina, projektityöntekijöinä.

Opintosi rakentuvat yhteiskunta- ja kasvatustieteellisistä sisältökokonaisuuksista käytäntöä unohtamatta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen yhteistyö.

 Sosionomikoulutuksen monimuotototeutus rakentuu noin kerran kuukaudessa toteutettavasta, viiden arkipäivän (ma — pe) lähiopetusviikosta ja niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Etäjaksoilla työskentelyä ohjataan verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusta ja ‑ohjausta verkon välityksellä. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun päiväaikoina myös etäjaksojen aikana.

Sosionomiopintojesi aikana sinulla tulee olla mahdollisuus oppimistehtävien tekemiseen etäopiskelujaksojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoittelujen aikana sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä harjoittelua myös muualla kuin omalla työpaikalla.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2