Teknologiaosaamisen johtaminen

Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK) tai Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1–2 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 25
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 2 — 4 lähipäivää kuukaudessa.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus
Hakuaika: 17.3. — 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Koulutuskalenteri 2020 — 2021

Opetussuunnitelma

Kyky ennustaa toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin on tulevaisuuden johtajan ehkä tärkein ominaisuus. Erityisen suuri merkitys strategisella osaamisella on teknologiapuolella, jossa toimintaa täytyy usein pystyä suunnittelemaan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Karelia-ammattikorkeakoulussa insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi osaat ennakoida organisaatiosi toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, tunnistaa olennaiset kehittämistarpeet ja tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja. Sinulla on myös valmiudet ja kyky ottaa vastuu johtamis- ja kehitystyöstä.

Valmistuttuasi toimit erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kehityspäällikkönä, projektipäällikkönä, tuotantopäällikkönä, laatupäällikkönä, toimitusjohtajana tai yrittäjänä.

Tutkinnon tavoitteena on syventää teorian soveltamista oman tai muun valitsemasi organisaation käytäntöön. Opinnäytetyö perustuu ajankohtaiseen työelämän kehittämisideaan tai ‑ongelmaan, ja se toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena ja siinä huomioidaan opiskelijan nykyinen työtilanne.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

opintopolku nappi uusi2