Tradenomi (BBA), International Business

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Aloituspaikat (yhteishaku): 40 (Online-koe 8, Valintakoe Suomessa 12, Valintakoe Finnips-yhteistyössä 6, SAT testi 2, Todistusvalinta 12: Suomalainen ylioppilastutkinto ja Kansainväliset ylioppilastutkinnot 8 sekä ammatillinen todistusvalinta 4)
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus
Hakuaika: 7. — 20.1.2021
Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Globaali maailma tarvitsee globaalia osaamista. Karelia-ammattikorkeakoulun Degree Programme in International Business –koulutuksessa kansainvälisyys on keskeinen osa liiketoimintaa, mikä näkyy vahvasti opinnoissa alusta asti: opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ympäristössä ja yhteistyössä kansainvälisten yritysten kanssa.

Voit hyödyntää opintojesi aikana hankkimaasi osaamista ja verkostoja esimerkiksi luomalla uran kansainvälisessä liiketoiminnassa tai perustamalla yrityksen. Vastavalmistuneen tyypillisiä työtehtäviä ovat assistentti- ja asiantuntijatehtävät viennin, markkinoinnin tai myynnin parissa. Saat myös hyvät valmiudet kehittyä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintoihisi sisältyvät myös työharjoittelu kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla sekä täydentäviä opintoja Karelia-amk:n muusta tarjonnasta. Jokaisena lukuvuonna toteutat joko yksin tai ryhmässä markkinatutkimuksen, laadit markkinointisuunnitelman tai osallistut kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen yhteistyössä yrityksen kanssa. Olennainen osa kansainvälistä liiketoimintaa on riittävä kielitaito, joten opiskelet sekä englantia että valinnaista toista vierasta kieltä.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2