Varhaiskasvatuksen sosionomi lapsen ja perheen tukena

Opintojaksot ja sisällöt

Miten tuet yhteisöllisyyttäsi omassa työssäsi? Mitä sana yhteisöllisyys sinulle tarkoittaa? Millä tavalla huomioit varhaiskasvatuksen arjessa lapsen yksilöllisen tuen tarpeen? Mitä inkluusio tarkoittaa käytännössä? Millainen rooli huoltajilla on varhaiskasvatuksessa ja miten otat huomioon heidän osallisuutensa? Muun muassa näihin asioihin pääset tutustumaan Varhaiskasvatuksen sosionomi lapsen ja perheen tukena 15 op osaamiskokonaisuudessa.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina itsenäisesti opiskellen ja voit suorittaa ne omassa tahdissa ja valitsemassasi järjestyksessä.

Lapsen yhteisöllisyyden ja toimijuuden tukeminen 5op >>

SISÄLTÖ: Osallisuus, yhteisöllisyys, toimijuus, lapsilähtöisyys, perheiden ja huoltajien osallisuus, leikki ja leikin perusteet, toiminnan suunnittelun perusteet  

Varhaiskasvatuksen moninainen toimintakulttuuri 5op >>

SISÄLTÖ: Osallisuus, moninaisuus, inklusiivisuus, ja kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa. Sensitiivinen kohtaaminen, dialogisuus sekä myönteinen tunnistaminen. Ekologinen teoria, monimuotoiset perheet ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentuminen. 

Voimavaralähtöinen työskentely huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5op >> 

SISÄLTÖ: Sosiaalipedagoginen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Positiivinen pedagogiikka menetelmänä. Osallisuuden lisääminen ja osallistamisen menetelmät 

Kenelle

Osaamiskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka työskentelet jo varhaiskasvatuksessa ja haluat päivittää omaa teoriatietämystäsi sekä kehittää arjen työskentelyäsi. Kaikki opintojaksojen tehtävät ovat suunnattu niin, että voit tarkastella niitä aina oman työsi kautta.  

Kokonaisuus on hyödyllinen myös, jos sinua kiinnostaa tutustua varhaiskasvatuksen sosionomin mukaiseen osaamiseen ja haluaisit tulevaisuudessa työskennellä varhaiskasvatuksessa. Opintokokonaisuuden jälkeen saat valmiuksia ja näkökulmia varhaiskasvatuksen työhön.  

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.