Pääkirjoitus : Kareliaan entistä motivoituneempia opiskelijoita

Kari Tiainen

Tervetuloa tämän syksyn ensimmäisen Vasu-verkkojulkaisun juttujen pariin. Tälläkin kertaa Vasun on kukkuroillaan ajankohtaista tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun monipuolisesta toiminnasta. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää ajankohtaista tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä.

Karelia-ammattikorkeakouluun halutaan valita entistä motivoituneimpia opiskelijoita. Opiskelijat valitaan Karelian opiskelijoiksi pääsääntöisesti valintakokeen kautta. Viime keväänä Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden monimuotokoulutuksessa järjestettiin kuitenkin perinteisen valintakokeen sijaan valintakoekurssi. Valintakoekurssiksi valittiin liiketalouden opetussuunnitelmaan sisältyvä pakollinen opintojakso ”juridiikan perusteet”. Valintakurssille osallistui peräti 135 hakijaa, joista 30 parhaiten menestynyttä valittiin opiskelemaan liiketalouden monimuotokoulutukseen.

Valintakoekurssi antaa hakijalle paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet osoittaa oma osaaminen ja motivaatio ammattikorkeakouluopintoihin. Tällä tavalla saadaan myös valikoitua korkeakouluun motivoituneimmat hakijat paremmin kuin perinteisellä valintakokeella.

Valintakoekurssista saatiin erittäin hyviä kokemuksia, ja samaa hyväsi todettua käytäntöä tullaan käyttämään myös jatkossa. Tällaiseen valintamenettelyyn liittyy kuitenkin myös erilaisia kurssin aloitukseen, ohjeistukseen ja oppimateriaaliin liittyviä haasteita. Saatujen käytännön kokemusten perusteella valintakoekurssia kehitetään entistä toimivammaksi mm. ohjeistamisen osalta.

Karelian opettajat kartuttavat osaamistaan myös työskentelemällä muutamia viikkoja paikallisissa yrityksissä. Opettajat voivat hyödyntää näiden työelämäjaksojen aikana kertynyttä osaamistaan mm. opetustyössään ja opetuksen suunnittelussa. Juha Kilpeläinen kertoo artikkelissaan työelämäjaksostaan kiteeläisessä EcoProtech-yrityksessä.

Tästä numerossa kerromme mm. myös podcasteista, kuunneltavista puheohjelmista, joita myös korkeakoulut ovat alkaneet hyödyntää viestinnässään. Karelian laajaa hanketoimintaa esittelevät tällä kertaa TalentHub-, Sleep Well – Work Well – ja SIMHEapp-hankkeet.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Raikasta ja värikästä syksyä!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Kansikuva: Providence Doucet on Unsplash