Kirjoitusohjeet

Tervetuloa kirjoittamaan Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkolehteen!

Vasu on Karelia-ammattikorkeakoulun verkkolehti, joka välittää tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Lehti koostuu Karelian henkilöstön laatimista artikkeleista. Lehti ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Ohjeita kirjoittajille

Verkkolehden aineistot voivat olla asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, uutisia tai opintomatkojen antia. Ne voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Verkkolehden sisältöä ei ole rajattu ja lehden artikkelit voivat olla sisällöltään ja tyyliltään vapaamuotoisia. Artikkelien suositeltu pituus on 1-3 A4-liuskaa. Vältä monimutkaisuutta! Yksinkertaiset virkkeet on helpompi lukea ja ymmärtää kuin alisteiset sivulauseet lauseenvastikkeineen. Artikkelin alussa käytetään ingressiä, jossa kerrotaan lyhyesti (3-5 virkettä) artikkelin pääkohdat. Väliotsikoilla saat juttuusi väljyyttä ja pääset nostamaan esiin tärkeimmät huomiot. Muotoa ei ole rajattu kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta visuaalista aineistoa.

Kaikki lehteen lähetetyt tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty muutoksia. Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu sivustolla. Oikeus teksteihin säilyy kirjoittajilla.

Artikkeleihin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimitathan kuvista mahdollisimman hyvälaatuisen version toimitukseen, esim. kaaviokuva alkuperäisessä tiedostomuodossaan.

Lähteiden merkitsemisestä: Kirjoittajat vastaavat tekstiensä lähdemerkinnöistä ja niiden paikkansa pitävyydestä. Lähdemerkinnöissä voi noudattaa esimerkiksi Karelian opinnäytetöiden ohjeistusta.

Valmiit tekstit toimitetaan lehden toimitukseen word-tiedostona.

Vasun julkaisuaikataulu  2018

Numero 1/20018

– julkaistaan helmikuussa 2018

Numero 2/2018

artikkelit toimitukseen 31.3. mennessä
– julkaistaan huhtikuussa 2018

Numero 3/2018

artikkelit toimitukseen 31.5. mennessä
– julkaistaan kesäkuussaa 2018

Numero 4/2018

artikkelit toimitukseen 15.9. mennessä
– julkaistaan syys-lokakuussa 2018

Numero 5/2018

artikkelit toimitukseen 31.10. mennessä
– julkaistaan marraskuussa 2018

Numero 6/2018

artikkelit toimitukseen 31.11. mennessä
– julkaistaan joulukuussa 2018

Vasun toimitus

Päätoimittaja Kari Tiainen
Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
kari.tiainen@karelia.fi
puh. 050 434 3689

Julkaisusuunnittelija Kaisa Varis
kaisa.varis@karelia.fi