Kirjoitusohjeet

Tervetuloa kirjoittamaan Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkolehteen!

Vasu on Karelia-ammattikorkeakoulun verkkolehti, joka välittää tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Lehti koostuu Karelian henkilöstön laatimista artikkeleista. Lehti ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Ohjeita kirjoittajille

Verkkolehden aineistot voivat olla asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, uutisia tai opintomatkojen antia. Ne voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Verkkolehden sisältöä ei ole rajattu ja lehden artikkelit voivat olla sisällöltään ja tyyliltään vapaamuotoisia. Artikkelien suositeltu pituus on 1-3 A4-liuskaa. Vältä monimutkaisuutta! Yksinkertaiset virkkeet on helpompi lukea ja ymmärtää kuin alisteiset sivulauseet lauseenvastikkeineen. Artikkelin alussa käytetään ingressiä, jossa kerrotaan lyhyesti (3-5 virkettä) artikkelin pääkohdat. Väliotsikoilla saat juttuusi väljyyttä ja pääset nostamaan esiin tärkeimmät huomiot. Muotoa ei ole rajattu kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta visuaalista aineistoa.

Kaikki lehteen lähetetyt tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen (esim. kirjoitusivirheet) ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty muutoksia. Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu sivustolla.

Artikkeleihin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimitathan kuvista mahdollisimman hyvälaatuisen version toimitukseen, esim. kaaviokuva alkuperäisessä tiedostomuodossaan.

Lähteiden merkitsemisestä: Kirjoittajat vastaavat tekstiensä lähdemerkinnöistä ja niiden paikkansa pitävyydestä. Lähdemerkinnöissä voi noudattaa esimerkiksi Karelian opinnäytetöiden ohjeistusta.

Valmiit tekstit toimitetaan lehden toimitukseen word-tiedostona.

Julkaisuehdot

Vasu verkkolehti noudattaa käytäntöä, jossa tekijät (Kirjoittaja) antavat lehdelle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin (Aineisto).

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy Kirjoittajalla. Kirjoittaja(t) vastaa siitä, että toimitettu Aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Kirjoittajan tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita.

Vasun toimitus

Päätoimittaja Kari Tiainen
Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
kari.tiainen@karelia.fi
puh. 050 434 3689

Toimitussihteeri Kaisa Varis
kaisa.varis@karelia.fi