Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä -opintojakso

Vuosi yrittäjänä on yrittäjyyttä ja oman idean kehittämistä tukeva opintojakso, joka sopii kaikille alasta ja vuosikurssista riippumatta. Opintojakson aikana perustat ryhmässä oman miniyrityksen (NY-yritys). Yritys toimii oikeasti ja sinulla on mahdollisuus myydä tuotteitasi/palveluitasi asiakkaille oikealla rahalla. Opintojakso suoritetaan osana Nuori Yrittäjyys ry:n korkea asteen NY Start Up -ohjelmaa.

Katso Justuksen ja Kasperin video Vuosi yrittäjänä -opintojaksosta:

Koko lukuvuoden kestävä opintojakso (10 op) rakentuu tapaamisista, joita on noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tapaamisten tarkoituksena on vertaisoppiminen ja kokemusten jakaminen. Näiden lisäksi käydään läpi yrittäjyysprosessia tukevia työkaluja ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia sekä osallistutaan yrittäjyyttä tukeviin tapahtumiin ja kilpailuihin.

 

Voit ilmoittautua opintojaksolle SoleOPS:ssa Täydentävän osaamisen opinnoissa (LTP7174 Vuosi yrittäjänä, 10.00 op).

AIKATAULU:

Syyslukukausi 2018

 • 4.10. klo 16-19 Tutustuminen, opinnon pelisäännöt ja työkalut, Belbin/16 personalities
 • 10.10.  klo 16-19 Tiimiytyminen, Osaamiskartoitus, oppimissopimus
 • 25.10. klo 16-19 Lukuohjelma, Yritysideoiden kehittelyä, Pitchaus-harjoitus
 • 5.-6.11. 24h leiri (sisältö selviää myöhemmin)
 • 22.11. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja yritysvieras
 • 4.12. klo 16-19 Tiimikuulumiset, kirjaesittelyt ja yritysvieras
 • 12.12. klo 16-21 Syyskauden päätös ja karkelot

Kevätlukukausi 2019

 • 10.1. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja Teema: Asiakkuudet (mahdollisesti yritysvieras)
 • 25.1. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja Teema: Markkinointi (mahdollisesti yritysvieras)
 • 8.2. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja Teema: Myynti (mahdollisesti yritysvieras)
 • 14.3. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja Teema: Innovointi (mahdollisesti yritysvieras)
 • 28.3. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja Teema: Tuotteistaminen (mahdollisesti yritysvieras)
 • 18.4. klo 16-19 Tiimikuulumiset ja Teema: Brändi (mahdollisesti yritysvieras)
 • 2.5. klo 16-19 Tiimikuulumiset
 • 17.5. klo 16-21 Kevätkauden päättäminen ja karkelot

Lisätiedot: Harri Mielonen, harri.mielonen@karelia.fi, puh. 050 340 5579