Arkisto: IkäNYT! 2/2017

IkäNYT! avaa näköaloja ikääntymisen kysymyksiin

Tervetuloa IkäNYT! -verkkojulkaisun tuoreiden sisältöjen pariin!
Tämä numero on inspiroiva kooste ajankohtaisesta kehittämistyöstä. Esillä ovat niin digitalisaation kiinnostavat sovellukset kuin hallituksen kärkihankkeen, Siun soten hallinnoiman AVOT-hankkeen kehittämiskuulumiset. Tämän kansallisesti merkittävän kehittämistyön lisäksi tarkastellaan myös hollantilaisia kotihoidon kehittämissuuntia. Lue lisää…

Ikääntyvä väestö digiteknologian suuri mahdollisuus

Sirpa Pietikäinen

Tärkeimpien yksityisten ja julkisten palveluiden, tuotteiden ja ympäristöjen tulee olla saavutettavia kaikille. Varmistamalla jokaiselle esteettömän laitteiden käytön ja pääsyn palveluihin kehitämme parempaa ympäristöä ja maailmaa. Tämä on erityisen tärkeä terveysteknologiaa kehitettäessä. Lue lisää…

Virtuaalitodellisuudella elämyksellisiä kokeiluja muistisairaille

Tero Hyttinen & Juuso Ojasalo

Virtuaalitodellisuus (VR) teknologiana on muutaman viime vuoden aikana tullut sovelluskehittäjien työpöydiltä jokaisen kuluttajan saataville. Virtuaalitodellisuus mielletään kuitenkin edelleen peli- ja viihdetarkoitukseen, vaikka teknologia tukisikin melkein mitä tahansa muutakin sisällöntuotantoa. Lue lisää…

Teknologiaa ikäihmisen hyvän arjen osaksi IkäOte-hankkeessa

Päivi Sihvo, Teija Koskela, Jaana Nykänen, Ari Tarkiainen, Janne Krohns, Tuula Kiviniemi, Kaisa Pihlainen, Eija Kärnä

Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat (IkäOTe) -hanke (2017-2018) käynnistettiin etsimään ratkaisuja kotona asuvien ikäihmisten, kotihoidon henkilöstön ja hoitotyön opiskelijoiden kohtaamiin kysymyksiin, Lue lisää…

Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT) -hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. AVOT-hankkeen tavoitteena on luoda koko Siun soten alueelle yhteen sovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus ja turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut kotikunnasta riippumatta. Lue lisää…

Buurtzorg – an innovative model for caring elderly at home

Åsa Rosengren, Jukka Piippo, Ira Jeglinsky-Kankainen, Jukka Surakka

The Dutch home care provider Buurtzorg Nederland has attracted widespread interest for its innovative approach for caring elderly at home. Buurtzorg – meaning ‘neighbourhood care’ – empowers nurses to help their home care clients retain independence and autonomy. Lue lisää…

Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus vanhustyötä kehittämässä

Sirpa Ylönen, Ulla Kekäläinen, Heli Rinnekallio

Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus kehitettiin ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakoulutus -hankkeessa (AVOT-hanke), jota koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen yksi osa-alue on SOTE-pilotti, jossa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina ja Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Lue lisää…