Vasu 1/2017

Karelian juhlavuosi

Kari Tiainen
Karelian juhlavuosi
Karelia juhlii tänä vuonna 25. toimintavuottaan.  Maakunnan ammattikorkeakoulu oli eturintamassa kun uutta korkeakoulujärjestelmää kehitettiin, ja silloinen Pohjois-Karjalan ammat... Lue artikkeli

Juhlavuosi käyntiin aamupuurolla

Kaisa Varis
Satakunta nykyistä ja entistä ammattikorkeakoululaista kokoontui 16.1. Wärtsilä-kampukselle yhteisen aamupuurotilaisuuden merkeissä. Tilaisuus oli lähtölaukaus Karelian 25. to... Lue artikkeli

Kehittävä yhteisökeskustelu – uusi osallistava menetelmä oppilaitoksille

Tiina Venäläinen & Marjut Arola
Tässä artikkelissa kuvataan kehittävän yhteisökeskustelun menetelmää ja sen käyttöä koulutusorganisaation kehittämistyössä. Menetelmä sopii hyvin oppilaitoksille, koska sen avu... Lue artikkeli

Työelämän kohtaamisia talotekniikan koulutusohjelmassa

Johanna Luostarinen
Talotekniikan koulutusohjelmassa on jo muutamana vuonna saatu apua Work Smart -hankkeesta Ammatillinen kasvu -opintojakson eri vuosikurssien toteutuksiin. LTHNS14-ryhmän opiskelijat ... Lue artikkeli

Monikulttuurisuudesta yhteistä pääomaa

Paavo Raappana
Outoja kirjaimia, liian monta ässää ja vaikeuksia oivaltaa, mihin yksi sana päättyy ja toinen alkaa. Myynti- ja asiakaspalvelutyö venäläisten asiakkaiden kanssa koetaan hankala... Lue artikkeli

SLUSHista älykkäästi töihin!

Marja-Liisa Ruotsalainen & Hanne Husso
SLUSHista älykkäästi töihin!
Slushin tavoitteena on saattaa yhteen kansainvälisiä kasvuyrityksiä, sijoittajia ja mediaa sekä auttaa yrittäjiä menestymään – siis Älykkäästi töihin! Work Smart -hankehenkilö... Lue artikkeli

Karelian matka Moodle2:sta Moodleroomsiin

Olavi Pesonen
Tässä artikkelissa kerrotaan Karelia-amk:n  käytössä olevan Moodlerooms-palvelun hankinnasta ja käyttöönoton vaiheista. Matkalla tarkoitetaan siirtymistä oman Moodle2-järjestelmän käytöstä Mo... Lue artikkeli

Teini-iän ohittanut avoin AMK lisää suosiotaan

Mervi Lätti
Vuosi 2017 on monella tapaa juhlavuosi - Suomi täyttää 100 vuotta ja Karelia-ammattikorkeakoulu 25 vuotta. Mutta tiesitkö, että avoin ammattikorkeakoulu täyttää tänä vuonna 20... Lue artikkeli

LUMO2 : Nopeita kokeiluja luovasti

Timo Rui & Tero Hyttinen
”Joku tuolla ei tiedä omaavansa sellaista osaamista, mitä joku toinen ei vielä tiedä tarvitsevansa .” Tähän erään suuren ajattelijan toteamukseen kiteytyi osa niin Karelia-amm... Lue artikkeli

MIM-teknologia konetekniikan opetuksessa

Vesa Nuutamo
MIM (Metal Injection Molding) on  valmistustekniikka, jossa metallikappaleita valmistetaan metallijauheesta. Metallijauhe on sekoitettu polymeeriin, jolloin siitä voidaan ru... Lue artikkeli

Iloa ja eloa elämään kirjallisuuspiiristä

Kari Tiainen
Iloa ja eloa elämään kirjallisuuspiiristä
Karelia-amk:n henkilökunnan kirjallisuuspiiri kokoontui Kirjasto Pisarassa kahdeksan kertaa vuonna 2016.  Kirjallisuuspiiri on osa Karelian henkilökunnan työhyvinvointia edi... Lue artikkeli

Politiikkalausumat avoimen tieteen ja tutkimuksen selkärankana

Helena Puhakka-Tarvainen & Kari Tiainen
Avoin tiede ja tutkimus (ATT) on Euroopan laajuinen periaate, jonka toteutumista kaikkien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tulee edistää toiminnassaan. Ammattikorkeakouluissa p... Lue artikkeli

25 vuotta ammattikorkeakoulutusta

Petri Raivo
Ammattikorkeakoulujärjestelmän syntyyn 25 vuotta sitten liittyi voimakas Suomen työ- ja elinkeinorakenteen murroskausi, johon 1970- ja 1980-lukujen koulutusrakenne ei tuonut ra... Lue artikkeli

Robotit tulevat osaksi arkeamme

Säde Lind & Ari Tarkiainen
Robotit tulevat osaksi arkeamme
Robotit arkipäiväistyvät huimaa vauhtia. Nykyisin robotit eivät enää ole vain tehdashalleissa aitojen sisäpuolelle eristettyjä laitteita, vaan robotit tulevat yhä enenevissä määrin ih... Lue artikkeli

Uusin voimin kohti yrittäjyyttä

Kirsi Taskinen
Uusin voimin kohti yrittäjyyttä
Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yrittäjyyttä edistävä yhteishanke. KYKY lähti vuoteen 2017 ositta... Lue artikkeli

Maaseudun Venäjä-yhteistyötä miettimässä

Sonja Kortelainen
Maaseudun Venäjä-yhteistyötä miettimässä
Joulukuussa 2016 Karelia-amk sai toteutettavakseen Leader-ryhmien esiselvityshankkeen Venäjä-yhteistyön mahdollisuuksista. Tarkoitus on neljän kuukauden aikana selvittää, mitä ... Lue artikkeli

Kiikarissa Kiina: FEFEn valmennusohjelma käynnissä

Kirsi Taskinen
Kiikarissa Kiina: FEFEn valmennusohjelma käynnissä
FEFE-hankkeen (Further East from the East) valmennusohjelma tarjoaa suomalaisille yrityksille kontakteja ja näkyvyyttä Suomessa ja Kiinassa, kansainvälistymisvalmennusta sekä apu... Lue artikkeli

Karelian nanotyöstöympäristö on Pohjois-Euroopan kärkeä

Kari Mönkkönen
Teknologian siirto määritellään korkeakouluissa ja yliopistoissa monella tavalla. Kaikille näille määritelmille ovat yhteistä seuraavat asiat: prosessin aikana korkeakoulut hankkiv... Lue artikkeli

Jakokosken tuulivoimala - maakunnan suurin

Jorma Turunen
Jakokosken tuulivoimala - maakunnan suurin
Viime syksynä oli useissa tiedotusvälineissä artikkeleita Jakokosken kyläyhdistyksen tuulivoimalahankkeesta. Ihmetystä herätti kuinka valtakunnallisesti syrjäinen pieni kylä o... Lue artikkeli

RoboBisnes-hanke Slush2016 -tapahtumassa

Säde Lind, Timo Pappinen, Ari Tarkiainen, Satu-Minna Piiroinen
Slush on kansainvälinen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma, joka järjestettiin 30.11.-1.12.2016 Helsingin Messukeskuksessa. Voittoa tavoittelemattoman yhteisön järjestämän tapah... Lue artikkeli

Work Smart: Myönteinen palaute kannustaa jatkamaan

Kirsi Taskinen
Work Smart -hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyi vuoden alussa. Hanke on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana eri toimialoille verkostoitumistilaisuuksia, joissa ty... Lue artikkeli

Teknisten alojen osaamissalkkukoulutus Kareliassa

Markku Havu
Karelia-ammattikorkeakoulu sai tarjouspyynnön syksyllä 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta osaamissalkkukoulutuksen järjestämisestä teknisten alojen työttömille vuonna 2016. ... Lue artikkeli

KYKY vahvistaa yrittäjämäisyyttä: case Slush2016

Marja-Liisa Ruotsalainen & Heikki Immonen
Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke järjesti toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysasennetta ja -intoa tukevan matkan teknologia- ja kasvuyritystapahtuma SL... Lue artikkeli