Energia­neu­vontaa Pohjois-Karjalassa

Mietit­tääkö energiaan liittyvät asiat? Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tarjoaa maksu­tonta energia­neu­vontaa taloyh­tiöille ja kotita­louk­sille sekä kunnille ja pk-yrityk­sille.  Ota yhteyttä alueel­liseen energia­neu­vojaan! Energia­neuvoja antaa puolu­ee­tonta ja maksu­tonta tietoa energia­te­hok­kuuden ja uusiu­tuvan energian lisää­misen keinoista lähellä sinua.  Alueel­linen energia­neu­vonta on Energia­vi­raston rahoit­tamaa palvelua koko Manner-Suomen alueella. Energia­neuvoja Pohjois-Karjalan alueel­linen energia­neu­vonta:  Anssi Kokkonen, [email protected], puh. 050 570 9419 Pohjois-Karjalan energia­neu­vonta Faceboo­kissa … Jatka artik­kelin Energia­neu­vontaa Pohjois-Karja­lassa lukemista