Yhteishaku on alkanut –
Ole kaukaa viisas ja hae 15.3. – 30.3.2023


Katso uusi YAMK-videomme

Ammat­ti­lai­sesta asian­tun­ti­jaksi – ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto -videomme kertoo kahden alumnimme tarinan.

Tutustu uuden opiske­lijan oppaaseen

Uuden opiske­lijan oppaasta löydät opintojesi aloitus­tiedot sekä tietoa opiske­lusta Kareliassa.

AMK-tutkinnot

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuksena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Voit syventää ja laajentaa osaamistasi korkea­kou­lu­tut­kinnon suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutustua amk- ja yamk-opintoihin, kehittää ammat­ti­tai­toasi, täydentää osaamistasi tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Työvoima-koulu­tukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys-koulu­tukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille. 

Erikois­tumis-koulu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Katso mitä Kareliassa tapahtuu

Katso miltä Karelia näyttää:

Karelia somettaa